Tra Cứu

Giải SBT bài 18: Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn | SBT địa lí 7 chân trời sáng tạo

Câu 1: Dựa vào nội dung trong hộp thông tin “Rừng A-ma-dôn bị tàn phá, hơn 10 000 loài động, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng” sách bài tập trang 68.

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Đoạn thông tin đề cập tới khu vực nào của Trung và Nam Mỹ?

2. Theo đoạn thông tin trên, khi rừng nhiệt đới bị tàn phá thì sẽ gây ra những hậu quả gì?

3. Nguyên nhân chính khiến rừng nhiệt đới A-ma-dôn bị tàn phá là gì?

4. Vai trò của rừng nhiệt đới A-ma-dôn là gì?

5. Biện pháp mà đoạn thông tin trên mô tả để bảo vệ rừng nhiệt đới A-ma-dôn là gì?

Trả lời: 

1. Rừng Amadon

2. Hậu quả: hơn 10 000 loài động, thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng; lượng khí thải gia tăng nhanh chóng.

3. Nguyên nhân chính: nạn phá rừng và tình trạng suy thoái rừng

4. Vai trò của rừng nhiệt đới A-ma-dôn:

+ Nguồn dự trữ sinh vật qúy giá. 

+ Nguồn dự trữ nước để điều hoà khí hậu, cân bằng sinh thái toàn cầu. 

5. Biện pháp: giảm nạn phá rừng và suy thoái rừng.

Câu 2: Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

1. Việc khai thác rừng A-ma-dôn đã tác động như thế nào tới môi trường của thế giới?

A. Tác động lớn đến khí hậu toàn cầu vì A-ma-dôn là “lá phổi” của thế giới. 

B. Chỉ ảnh hưởng đến môi trường của khu vực Nam Mỹ. 

C. Không ảnh hưởng gì tới môi trường toàn cầu do đã có biện pháp khắc phục.

D. Chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các nước trong khu vực Trung và Nam Mỹ.

Trả lời: A

2. Phần lớn rừng nhiệt đới A-ma-dôn nằm ở quốc gia nào?

A. Bra-xin

B. Ác-hen-ti-na

C. Bô-li-vi-a

D. Cô-lôm-bi-a

Trả lời: A

3. Nguyên nhân chủ yếu làm thu hẹp diện tích rừng nhiệt đới A-ma-dôn là do

A. khai thác khoáng sản

B. hoạt động thủy điện

C. khai thác giao thông 

D. hoạt đông nông nghiệp

Trả lời: D

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button