Tra Cứu

Giải SBT bài 19: Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

19.1 Quá trình quang hợp diễn ra ở lá của cây xanh.

a) Viết phương trình tổng quát dạng chữ của quá trình quang hợp.

b) Mô tả hai cách để có thể giảm tốc độ quang hợp mà không làm giảm nhiệt độ.192 Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống với mỗi ý dưới đây.

19.2 Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống với mỗi ý dưới đây.

1. Quang hợp diễn ra ở tất cả các bộ phận của cây.

 

2. Quang hợp cũng là quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.

 

3. Sinh vật có khả năng quang hợp được gọi là sinh vật tự dưỡng.

 

4. Các loài cây có lá màu đỏ không có khả năng quang hợp.

 

19.3 Nếu ba cây cùng loài được cung cấp cùng một lượng nước, sự thay đổi lượng ánh sáng mặt trời mà mỗi cây nhận được sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của chúng?

19.4 Để tìm hiểu yếu tố nào cần thiết cho sự phát triển của cây, bạn Hà trồng sáu cây trong cả điều kiện ánh sáng mạnh và ánh sáng yếu, đồng thời tưới với lượng nước khác nhau mỗi ngày.

stt

Điều kiện chiếu sáng

Lượng nước mỗi ngày

Tăng trưởng sau 2 tuần(cm)

1

Ánh sáng mạnh

 

 

2

Ánh sáng mạnh

 

 

3

Ánh sáng mạnh

 

 

4

Ánh sáng yếu

 

 

5

Ánh sáng yếu

 

 

6

Ánh sáng yếu

 

 

Em hãy phân tích kết quả thí nghiệm của bạn Hà.

a) Đưa ra kết luận về các yếu tố cần thiết cho cây phát triển dựa trên số liệu trong bảng. 21 ob 01

b) Kết luận củng cố những kiến thức nào mà em đã biết về quang hợp?

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button