Tra Cứu

Giải SBT bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu | SBT địa lí 7 chân trời sáng tạo

Câu 1: Dựa vào hình 2.1 trong SGK, hãy hoàn thành bảng dưới đây: 

Nhận xét xu hướng tăng dân số châu Âu trong giai đoạn 1950-2020 và giải thích nguyên nhân.

+ Nhận xét: Quy mô dân số châu Âu trong giai đoạn 1950 – 2020 có xu hướng tăng qua các năm: Năm 2020, dân số châu Âu đạt khoảng 747,6 triệu người (chiếm 10% dân số thế giới); Quy mô dân số có xu hướng tăng chậm trong giai đoạn 1990 – 2010 và 2010 – 2020.

+ Giải thích: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp, những năm gần đây dân số tăng lên chủ yếu do nhập cư.

Câu 2: Dựa vào bảng Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu, giai đoạn 1950 – 2020 ở bài 2 trong SGK và hình 2.1 dưới đây, hãy: – Điền tên các nhóm tuổi vào bảng chú giải trên biểu đồ cho phù hợp.

Media VietJack

– Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu  Âu trong hai năm trên.

Trả lời: 

+ Nhận xét: Tỉ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên ngày càng tăng, năm 1950 chỉ chiếm 8% dân số, năm 2020 chiếm 19% (tăng 11%); Nhóm tuổi từ 15 đến 64 tuổi có sự biến động nhưng không đáng kể; Nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi có xu hướng giảm, năm 1950 chiếm 26% dân số, năm 2020 chỉ còn chiếm 16% dân số (giảm 10%).

+ Giải thích: Do dân số có xu hướng già hoá, gia tăng tự nhiên giảm, tỉ lệ sinh thấp

Câu 3: Dựa vào hình 2.2 trong SGK, hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong các câu dưới đây:

– Tỉ lệ nam ……………….. tỉ lệ nữ trong tổng dân số ở châu Âu giai đoạn 1950 – 2020.

– Tỉ lệ nam có xu hướng …………………………

– Tỉ lệ nữ có xu hướng ……………………

Trả lời: 

– Tỉ lệ nam thấp hơn tỉ lệ nữ trong tổng dân số ở châu Âu giai đoạn 1950 – 2020.

– Tỉ lệ nam có xu hướng tăng

– Tỉ lệ nữ có xu hướng giảm

Câu 4: Dựa vào hình 2.2 dưới đây, hãy điền từ “nhập cư hoặc “xuất cư vào chỗ trống (…) trong đoạn văn dưới đây cho phù hợp:

Media VietJack

Trả lời: 

Di cư ở châu Âu diễn ra ngày càng phổ biến. Trong giai đoạn 1950 – 1955, số người di cư nhiều hơn số người nhập cư dẫn đến tỉ suất di cư thuần âm. Từ giai đoạn 1970 – 1975 đến nay, tỉ suất di cư thuần dương và tăng mạnh do số người nhập cư vào châu Âu nhiều hơn di cư.

Câu 5:  Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thể hiện số dân thành thị hoặc tỉ lệ dân thành thị ở châu Âu giai đoạn 1950 – 2020 và rút ra nhận xét.

Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của châu Âu, giai đoạn 1950 – 2020

Năm

Số dân thành thị (nghìn người).

Tỉ lệ dân thành thị (%)

1950

284 085

52

1970

415 016

63

1990

504 665

70

2010

537 673

73

2020

556 684

75

Trả lời: 

– Vẽ biểu đồ:

Media VietJack

– Nhận xét: số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở châu Âu ngày càng tăng.

Câu 6: Hãy điền Đúng (Đ) hoặc Sai (S) vào ô ¨ ở cuối các câu dưới đây. Nếu thông tin sai, hãy sửa lại cho đúng.

Trả lời: 

1. Quy mô dân số châu Âu xếp thứ tư trong các châu lục trên thế giới. -> Đ

2. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Âu rất thấp, với – 0,1% năm 2020. -> Đ

3. Tình trạng dân số già ngày càng giảm ở châu Âu. -> S

Sửa lại: Tình trạng dân số già ngày càng tăng ở châu Âu do tỉ lệ sinh giảm và tuổi thọ trung bình tăng.

4. Nhu cầu nhập khẩu lao động ở châu Âu rất ít. -> S

Sửa lại:  Nhu cầu nhập khẩu lao động ở châu Âu rất nhiều

5. Tỉ lệ nam thấp hơn tỉ lệ nữ trong tổng số dân ở châu Âu và không có sự thay đổi trong giai đoạn 1950 – 2020. -> S

Sửa lại: Tỉ lệ nam thấp hơn tỉ lệ nữ trong tổng số dân ở châu Âu và có sự thay đổi trong giai đoạn 1950 – 2020

6. Trình độ học vấn cao góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở châu Âu. -> Đ

7. Dân cư châu Âu phân bố không đều. -> Đ

8. Di cư ở châu Âu mới diễn ra từ thế kỉ XV. -> Đ

9. Châu Âu tiếp nhận số lượng người di cư lớn thứ hai thế giới. -> Đ

10.  Châu Âu có mức độ đô thị hoá thấp -> S

Sửa lại:  Châu Âu có mức độ đô thị hoá cao.

11. 75% dân cư châu Âu sống ở đô thị. -> Đ

12. Châu Âu có mạng lưới đô thị rộng khắp, các đô thị vệ tinh xuất hiện ngày càng nhiều. -> Đ

13. Châu Âu có nhiều thành phố đông dân và hiện đại. -> Đ

14. Đô thị hoá ở châu Âu chủ yếu do nhiều người di cư đến thành phố để làm việc. -> Đ

15. Đô thị hoá ở nông thôn châu Âu ít phát triển. -> S

Sửa lại:  Đô thị hoá ở nông thôn châu Âu phát triển.

16. Lối sống văn minh đô thị ít phổ biến trong dân cư châu Âu. -> S

Sửa lại: Lối sống văn minh đô thị  phổ biến trong dân cư châu Âu

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button