Tra Cứu

Giải SBT bài 20: Đặc điểm dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a | SBT địa lí 7 chân trời sáng tạo

Giải bài 20: Đặc điểm dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a – Sách lịch sử và địa lí 7 chân trời sáng tạo. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách bài tập. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

Câu 1: Dựa vào bảng 20.1, hãy:

-Tính cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Ô-xtrây-li-a.

– Điền số liệu vào bảng 20.2.

-Vẽ biểu đồ cơ cấu dân số Ô-xtrây-li-a năm 2010 và 2020.

Trả lời: 

Bảng 20.2. Cơ cấu dân số Ô-xtrây-li-a, năm 2010 và 2020  (Đơn vị: %)

Nhóm tuổi

2010

2020

Từ 0 đến 14 tuổi

19,03

19,2

Từ 15 đến 64 tuổi

67,6

64,4

Từ 65 tuổi trở lên

13,37

16,4

– Biểu đồ: 

Câu 2: Dựa vào bảng 20.3 dưới đây, hãy tính và điền vào chỗ trống (…) mật độ dân số ở Ô-xtraay-li-a và các bang:

Trả lời: 

Bang

Diện tích

(km2)

Dân số (người)

Mật độ dân số

(Người/km2)

Niu Xao Dây (New South Wales)

803 508

8 608 200

10,71

Vích-to-ri-a

227 444

6 648 600

29,2

Quyn-xlen (Queensland)

1 729 742

5 206 400

3,00

Nam Ô-xtrây-li-a

984 321

1 771 700

1,79

Tây Ô-xtrây-li-a

2 527 013

2 675 800

1,05

Ta-xma-ni-a

68 401

542 000

7,92

Ô-xtrây-li-a

7 688 287

25 704 300

3,34

Câu 3: Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (…) để hoàn chỉnh đoạn thông tin dưới đây:

Media VietJack

Trả lời: 

Ô-xtrây-li-a độc đáo với các cộng đồng thổ dân được hình thành từ hàng nghìn năm trước. Ô-xtrây-li-a có nền văn hoá lâu đời kết hợp văn hoá của người bản địa và văn hoá của người nhập cư.

Câu 4: Hãy tìm thông tin và hình ảnh minh hoạ về một lễ hội truyền thống hoặc hiện đại của Ô-xtrây-li-a mà em quan tâm (ví dụ như như lễ hội thổ dân Lô-ra, lễ hội ánh sáng,…). Ghi tóm tắt thông tin và dán hình ảnh do em sưu tầm được vào các ô tương ứng dưới đây:

Trả lời: 

Vivid Sydney là một lễ hội ánh sáng thường niên ở Úc, thổi bùng những nhịp đập và linh hồn rực rỡ với những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo độc đáo, diễn ra trong suốt 23 ngày đêm

Media VietJack

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button