Tra Cứu

Giải SBT bài 20: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm thiên nhiên Châu Đại Dương | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Châu Đại Dương bao gồm

A. lục địa Ô-xtrây-li-a và đảo Niu Di-len.

B. lục địa Ô-xtrây-li-a và đảo Niu Ghi-nê.

C. lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo núi lửa thuộc Ấn Độ Dương.

D. lục địa Ô-xtrây-li-a và rất nhiều đảo, quần đảo ở Thái Bình Dương.

Câu 2. Lục địa Ô-xtrây-li-a tiếp giáp với

A. châu Âu, châu Á và châu Mỹ.

B. Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương.

C. Nam Đại Dương, Thái Bình Dương.

D. Ấn Độ Dương và các biển của Thái Bình Dương.

Câu 3. Nghèo khoáng sản, khí hậu nóng ẩm quanh năm, rừng phát triển là đặc điểm tự nhiên của

A. lục địa Ô-xtrây-li-a.

B. phía bắc lục địa Ô-xtrây-li-a.

C. phía tây lục địa Ô-xtrây-li-a.

D. phần lớn các đảo của châu Đại Dương.

Câu 4. Thảm thực vật nào sau đây hình thành trên các đảo và quần đảo châu Đại Dương?

A. Rừng ôn đới lá rộng.

B. Rừng xích đạo.

C. Rừng cận nhiệt đới.

D. Rừng ôn đới lá kim.

Câu 5. Đại bộ phận lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu

A. khô hạn.

B. lạnh giá.

D. ôn hoà.

C. ám urot.

Câu 6. Lục địa Ô-xtrây-li-a có hệ thực vật và động vật độc đáo do A. sự phát triển của công nghệ gen.

B. khí hậu khô nóng, nhiều hoang mạc.

C. được nhập khẩu từ các lục địa khác.

D. cách biệt với phần còn lại của thế giới.

Câu 7. Vì sao ở lục địa Ô-xtrây-li-a hoang mạc lại phát triển mạnh và mở rộng sát biển? ra

Câu 8. Quan sát hình sau:

a) Hãy cho biết tên các đới và kiểu khí hậu ở lục địa Ô-xtrây-li-a.

b) Kiểu khí hậu nào chiếm phần lớn diện tích ở lục địa Ô-xtrây-li-a?

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button