Tra Cứu

Giải SBT bài 23: Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp

Hướng dẫn giải: Giải SBT bài 23: Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp môn khoa học tự nhiên SBT khoa học tự nhiên 7. Đây là vở bài tập nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

23.1. Các yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp là

A. nước, hàm lượng khí carbon dioxide, hàm lượng khí oxygen.

B. nước, hàm lượng khí carbon dioxide, ánh sáng, nhiệt độ.

C. nước, hàm lượng khí oxygen, ánh sáng.

D. nước, hàm lượng khí oxygen, nhiệt độ.

Trả lời:

  • B. nước, hàm lượng khí carbon dioxide, ánh sáng, nhiệt độ.

=> Các yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp là nước, hàm lượng khí carbon dioxide, ánh sáng, nhiệt độ.

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button