Tra Cứu

Giải SBT bài 23:Thiên nhiên châu Nam Cực | SBT địa lí 7 chân trời sáng tạo

Câu 1: Từ các ô bên dưới, đặt ba câu có ý nghĩa về địa hình châu Nam Cực.

Media VietJack

Trả lời: 

1. Gần như toàn bộ địa hình châu Nam Cực được bao phủ bởi lớp băng dày.

2. Ngoài lớp băng bao phủ lục địa, Nam Cực còn có lớp băng bao phủ ở thềm lục địa, hình thành chủ yếu trong các vịnh biển và vùng biển nông.

3. Lớp băng bao phủ làm cho bề mặt các châu lục trở nên bằng phẳng, tạo thành các cao nguyên băng rộng lớn, có dạng như những chiếc khiên khổng lồ.

Câu 2: Dựa vào hình 23.1 trong SGK, hãy điền thông tin vào bảng dưới đây:

Trả lời: 

Các khoáng sản chính

Phân bố

– Than đá và sắt,

– Dầu mỏ và khí tự nhiên

– Dãy Xuyên Nam Cực và vùng núi ở phía Đông.

– Thềm lục địa

Câu 3: Dựa vào hình 23.4 trong SGK, hãy nhận xét về chế độ nhiệt của châu Nam Cực.

Trả lời: 

Nhìn chung nhiệt độ của châu Nam Cực quanh năm rất thấp, biên độ nhiệt trung bình năm lớn.

Câu 4: Quan sát các hình sau, hãy đánh dấu (X) vào ¨ để cho biết loài động vật tiêu biểu sống ở châu Nam Cực.

Trả lời: 

Media VietJack

Câu 5: Hãy sử dụng các từ đã cho trong hộp thông tin bên dưới để hoàn thành sơ đồ về mối quan hệ giữa các đặc điểm tự nhiên ở châu Nam Cực.

Media VietJack

Trả lời:

Media VietJack

Câu 6: Cho đoạn văn sau, hãy gạch chân những cụm từ cho thấy đặc điểm thiên nhiên khác biệt của châu Nam Cực So với các châu lục khác trên thế giới và là nguyên nhân con người không thể sống thường xuyên ở nơi đây.

Trả lời:

Châu Nam Cực là nơi lạnh nhất trên thế giới. Khí hậu giá buốt, nhiệt độ luôn dưới 0°C, nơi đây đã từng ghi nhận nhiệt độ thấp nhất là – 94,5°C. Nam Cực cũng là châu lục rất khô hạn, lượng mưa hằng năm rất thấp, vùng nội địa gần như không có mưa. Gần toàn bộ châu Nam Cực được bao phủ bởi lớp băng dày, trung bình là 1720 m, có nơi đạt tới 3 000 – 4000 m. Đây là nơi có nhiều gió bão nhất thế giới, tốc độ gió thường trên 60 km/h.

Câu 7: Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

1. Băng hiện nay ở Nam Cực có xu hướng

A. mỏng dẫn

B. dày thêm.

C. mở rộng về phía Xích đạo.

D. mở rộng về phía cực Nam.

Trả lời: A

2. Ý nào sau đây không đúng về châu Nam Cực? 

A. Khi áp cao

B. Lạnh giá

C. Khô hạn

D. Ít gió bão

Trả lời: D

3. Châu Nam Cực được gọi là

A. cực lạnh thế giới.

B. cực bão thế giới.

C. cực dự trữ nguồn nước ngọt thế giới.

D. Tất cả đều đúng.

Trả lời: D

4. Tài nguyên khoáng sản chủ yếu ở châu Nam Cực là: 

A. vàng, bạc, sắt

B. vàng, kim cương, sắt

C. sắt, than đá, dầu khí

D. sắt, man-gan, dầu khí

Trả lời: C

 

Câu 8: Viết một đoạn văn (khoảng 100 từ) mô tả sự tác động của biến đổi khí hậu đến thiên nhiên châu Nam Cực.

Trả lời: 

Thiên nhiên châu Nam Cực rât nhạy cảm với biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhiệt độ tăng sẽ làm băng bị tan, dễn đến sự thay đổi địa hình, gia tăng mực nước biển, thay đổi độ mặn của nước biển và làm biến đổi chuỗi thực ăn sinh vật. So với thời kì tiền công nghiệp, nếu nhiệt độ tăng 20C, dải băng Tây Nam Cực sẽ sụp đổ, mực nước biển sẽ tăng hơn 2m; nếu nhiệt độ tăng 6 – 9 oC, hơn 70% lượng băng ở Nam Cực sẽ mất đi, mực nước biển sẽ dâng khoảng 40m.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button