Tra Cứu

Giải SBT bài 29: Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở thực vật | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

29.1 Nêu khái niệm sinh trưởng và khái niệm phát triển ở sinh vật. Cho ví dụ.

29.2 Các hiện tượng trong bảng sau đây là sinh trưởng hay phát triển?

Hiện tượng

Sinh trưởng

Phát triển

1. Cây lúa trổ bông.

 

 

2. Cây cau cao lên.

 

 

3. Hạt cam nảy mầm.

 

 

4. Trứng gà nở thành gà con.

 

 

5. Vịt con lớn thành vịt trưởng thành.

 

 

6. Mèo trưởng thành đẻ ra mèo con.

 

 

29.3 Quan sát hình 29.1, nêu vai trò của chất dinh dưỡng đối với từng loài cây. Từ đó rút ra vai trò của chất dinh dưỡng đối với sự sinh trưởng và phát triển của thực vật.

29.4 Quan sát hình 29.2 và nêu vai trò của chất dinh dưỡng và chế độ luyện tập đối với con người.

29.5 Nêu một số nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển c cua động vật. Cho ví dụ.

29.6 Tại sao vào những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều hơn để chúng có thể sinh trưởng và phát triển bình thường?29.8 Tại sao vào những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều hơn để chúng có thể sinh trưởng và phát triển bình thường?

29.7 Việc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng gì?

29.8 Hãy đọc và giải thích các logo trong hình 29.3. Từ đó, nêu ảnh hưởng của các chất kích thích đối với sức khoẻ của con người.

29.9 Làm thế nào để giúp cơ thể chúng ta phát triển khoẻ mạnh, sinh trưởng và phát triển bình thường?

23.10 Hãy thiết kế một thí nghiệm chứng minh vai trò của nước đối với sự sinh

trưởng và phát triển ở thực vật.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button