Tra Cứu

Giải SBT bài 3: Nhân giống cây trồng | SBT công nghệ 7 cánh diều

Câu 1. Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích gì?

A. Tạo ra nhiều hạt giống phục vụ gieo trồng.

B. Tăng năng suất cây trồng.

C. Tạo ra nhiều hạt giống, cây con giống phục vụ gieo trồng.

D. Tăng vụ gieo trồng.

Câu 2. Hãy điền các tên phương pháp nhân giống cây trồng phù hợp với mô tả trong bảng.

Phương pháp nhân giống

Mô tả

 

Cắt một đoạn cành, cắm xuống đất để tạo cây mới.

 

Tách vỏ một đoạn cành trên cây đang sống, dùng đất bó lại để hình thành rễ và tách đem trồng.

 

Ghép mắt hoặc cành của cây mang những đặc tính mong muốn vào một cây khác để tạo thành một cây mới.

 

Tách lấy mô của cây, nuôi cấy trong môi trường đặc biệt để tạo cây con.

Câu 3. Phương pháp nào dưới đây không phải là phương pháp sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính?

A. Lai tạo giống.

B. Giâm cành.

D. Chiết cành.

C. Ghép mắt.

Câu 4. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính thường được áp dụng cho các loại cây nào?

A. Cây ăn quả.

B. Cây ngũ cốc.

C. Cây họ đậu.

D. Cây họ cải.

Câu 5. Hãy điền từ/cụm từ cho sẵn vào chỗ trống thích hợp.

cây con         rễ           giâm cành     chồi

Khi………..,chúng ta cần chọn những cành có mắt và chồi to khoẻ vì mắt và chồi được xem là các điểm sinh trưởng của cành, từ mắt When có thể đâm ra các…………giúp cành hút nước và muối khoáng, từ……………. sẽ mọc lên các mầm non, giúp cành lớn lên và phát triển thành………….

Câu 6. Thứ tự các bước của quy trình giâm cành là:

A. Xử lí cành giâm → Cắt cành → Cắm cành → Chăm sóc cành giâm.

B. Cắt cành cành giâm. → Xử lí cành giâm Cắm cành giâm Chăm sóc ->

C. Cắt cành → Cắm cành → Xử lí cành giâm → Chăm sóc cành giâm.

D. Xử lí cành giâm . Cắm cành → Cắt cành → Chăm sóc cành giâm.

Câu 7.

Tại sao phải cắt bớt phiến lá khi giâm cành?

A. Tăng khả năng hút nước của cành giâm.

B. Tăng lực (áp lực) khi cắm cành giâm.

C. Giảm sự thoát hơi nước của cành giâm.

D. Tăng khả năng ra rễ của cành giâm.

Câu 8. Tại sao cần cắt vát cành giâm khi giâm cành?

Câu 9. Nhúng cành giâm vào dung dịch thuốc kích thích ra rễ trong thời gian

bao lâu? A. 5 – 10 phút.

B. 10 – 15 phút.

C. 5 – 10 giây.

D. 15 – 20 giây.

Câu 10. Hãy kể tên một số loại cây có thể nhân giống bằng phương pháp giâm cành.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button