Tra Cứu

Giải SBT bài 31: Tác động của công nghiệp đối với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai | SBT địa lí 10 kết nối tri thức

Bài tập 1: Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA CÔNG NGHIỆP TỚI MÔI TRƯỜNG

 

Tác động đến môi trường

Biện pháp xử lí

Trong quá trình sản xuất

 

 

Sau khi sử dụng sản phẩm

 

 

Trả lời:

 

Tác động đến môi trường

Biện pháp xử lí

Trong quá trình sản xuất

Hoạt động công nghiệp sẽ đưa vào môi trường các chất thải, làm phá vỡ chu trình cân bằng vật chất của môi trường, gây ô nhiễm môi trường.

 • Áp dụng công nghệ cao nhằm tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo,…
 • Áp dụng các tiêu chuẩn kĩ thuật cũng như đảm bảo xử lý chất thải trước khi thải ra môi trường.

 

 

Sau khi sử dụng sản phẩm

Sản phẩm và chất thải công nghiệp (chủ yếu là vật liệu khó phân hủy) sẽ tồn tại trong môi trường thời gian dài, ảnh hưởng xấu, lâu dài đến môi trường.

 • Phân loại và tái chế rác thải công nghiệp đang được các quốc gia quan tâm.

Bài tập 2: Tại sao phải chú trọng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo? Kể tên một số nguồn năng lượng tái tạo. Việc sử dụng năng lượng tái tạo sẽ đem lại những hiệu quả gì?

Trả lời: 

Cần chú trọng phát triển nguồn năng lượng tái tạo, vì:

 • Việc sử dụng năng lượng hoá thạch làm cạn kiệt tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu.
 • Việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo sẽ đem lại nhiều hiệu quả lớn đối với nền kinh tế và môi trường sinh thái.

Những hiệu quả khi sử dụng nguồn năng lượng thái tạo:

 • Đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng cho các ngành công nghiệp khác.
 • Đảm bảo an ninh năng lượng cho mỗi quốc gia.
 • Góp phần giảm phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Bài tập 3: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai khi nói về định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai?

a) Phát triển công nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh.

b) Đẩy mạnh khai thác tài nguyên thiên nhiên để đáp ứng các nhu cầu của sản xuất và tiêu dùng.

c) Nhanh chóng xoá bỏ các ngành công nghiệp truyền thông để xây đựng các ngành công nghiệp có kĩ thuật, công nghệ cao.

d) Đẩy mạnh sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.

Trả lời:

Câu đúng là: a), d)

Câu sai là: b), c) 

Bài tập 4: Tai sao trong tương lai, nền công nghiệp thế giới phải vừa phát triển mạnh mẽ dựa trên các thành tựu công nghệ vừa đảm bảo phát triển bền vững?

Trả lời: Trong tương lai, nền công nghiệp thế giới vừa phát triển mạnh mẽ dựa trên các thành tựu công nghệ vừa đảm bảo phát triển bền vững vì:

 • Đặc điểm của công nghiệp là gắn với khoa học – công nghệ.
 • Việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp dựa trên các thành tựu công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân loại về các sản phẩm của ngành.
 • Việc phát triển công nghiệp dựa trên thành tựu của công nghệ góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường.
 • Việc đảm bảo phát triển bền vững trong công nghiệp giúp bảo vệ môi trường, tài nguyên cho các thế hệ tương lai vì công nghiệp là ngành có tác động lớn nhất đến môi tường.

Bài tập 5: Việc đẩy mạnh sử dựng các nguồn năng lượng tái tạo không nhằm

A. đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng cho các ngành công nghiệp khác.

B. đảm bảo an ninh năng lượng cho mỗi quốc gia.

C. hạn chế việc sử dụng năng lượng trong sinh hoạt của người dân.

D. góp phần giảm phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Trả lời: Chọn đáp án C. hạn chế việc sử dụng năng lượng trong sinh hoạt của người dân.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button