Tra Cứu

Giải SBT bài 33: Tập tính ở động vật

Hướng dẫn giải: Giải SBT bài 33: Tập tính ở động vật môn khoa học tự nhiên SBT khoa học tự nhiên 7. Đây là vở bài tập nằm trong bộ sách “Chân trời sáng tạo” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

33.1. Tập tính bấm sinh là những tập tính

A. sinh ra đã có, được thừa hưởng từ bố mẹ, chỉ có ở cá thể đó.

B. sinh ra đã có, được thừa hưởng từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

C. học được trong đời sống, không được thừa hưởng từ bố mẹ, chỉ có ở cá thể đó.

D. học được trong đời sống, không được thừa hưởng từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

Trả lời:

  • B. sinh ra đã có, được thừa hưởng từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

Tập tính bẩm sinh là những tập tính khi sinh ra đã có.

Người thấy đèn đỏ dừng lại, , chuột nghe mèo kêu thì chạy là những tập tính học được.

Ve kêu vào mùa hè, ếch đực kêu vào mùa sinh sản là các tập tính bẩm sinh

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button