Tra Cứu

Giải SBT bài 35: Địa lí ngành bưu chính viễn thông | SBT Địa lí 10

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng.

1. Ý nào sao đây không đúng khi nói về vai trò của ngành bưu chính viễn thông ?

A. Cung cấp những điều kiện cần thiết cho hoạt động sản xuất, xã hội.

B. Thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

C. Hoạt động viễn thông đảm nhận vai trò chuyển thư tín, bưu phẩm,…

D. Tăng cường hội nhập quốc tế và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Trả lời: C

2. Sản phẩm của ngành bưu chính là sự

A. vận chuyển thông tin từ người gửi đến người nhận.

B. vận chuyển thư tín, bưu phẩm, bưu kiện,…

C. truyền thông tin từ người gọi đến người nghe.

D. vận chuyển người và hàng hoá.

Trả lời: B

3. Hoạt động phát triển của ngành bưu chính viễn thông phụ thuộc chặt chẽ vào sự phát triển của

A. quy mô dân số.

B. kinh tế.

C. cơ sở hạ tầng.

D. khoa học – công nghệ.

Trả lời: D

4. Trình độ phát triển kinh tế và mức sống dân cư ảnh hưởng tới

A. quy mô, tốc độ phát triển và chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông.

B. mật độ phân bố và sử dụng dịch vụ bưu chính viễn thông.

C. chất lượng hoạt động và phát triển của ngành bưu chính viễn thông.

D. sự phát triển và phân bố của ngành bưu chính viễn thông.

Trả lời: A

5. Hai loại dịch vụ viễn thông phổ biến nhất hiện nay là điện thoại và

A. máy tính. 

B. điện báo.

C. internet.

D. fax.

Trả lời: C

Câu 2: Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây.

Trả lời:

Câu 3: Dựa vào hình 35 trong SGK, em hoàn thành thông tin về 5 quốc gia có tỉ lệ dân số sử dụng internet dưới 20% và 5 quốc gia có tỉ lệ dân số sử dụng internet trên 90% trong bảng dưới đây.

Trả lời:

5 quốc gia có tỉ lệ dân số sử dụng internet dưới 20%

5 quốc gia có tỉ lệ dân số sử dụng internet trên 90%

1. Ăng-gô-la

1. Ca-na-da

2. Sat

2. Ả-rập-xê-út

3. Mali

3. Na-uy

4. Cộng hòa dân chủ Công-gô

4. Nhật Bản

5. Tan-da-ni-a

5. Đức

Câu 4: Em hãy nối các ý ở cột A cho phù hợp với các ý cột B.

Trả lời:

Câu 5:Những nhận định sau đây về tình hình phát triển và phân bố ngành bưu chính viễn thông là đúng (Đ) hay sai (S)? Hãy đánh dấu (X) vào các ô tương ứng bên cạnh mỗi nhận định.

Trả lời:

Câu 6: Em đã từng sử dụng những dịch vụ nào của ngành bưu chính viễn thông tại địa phương em đang sinh sống? Dịch vụ này hỗ trợ em điều gì?

Trả lời:

– Em đã từng sử dụng những dịch vụ của ngành bưu chính viễn thông tại địa phương em đang sinh sống như: chuyển phát nhanh, bán hàng qua bưu chính, chuyển tiền nhanh, mạng điện thoại, mạng internet.

– Dịch vụ này hỗ trợ em rất nhiều trong đời sống hàng ngày cũng như trong học tập. Giúp em chuyển phát bưu kiện, bưu phẩm, mạng điện thoại di động giúp em có thể liên lạc với người thân khi ở xa. Mạng internet giúp em có thể kết nối bạn bè, trao đổi thông tin, tìm hiểu và khám phá tri thức rộng lớn.

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button