Tra Cứu

Giải SBT bài 36: Địa lí ngành du lịch | SBT địa lí 10 kết nối tri thức

Bài tập 1: Lựa chọn đáp án đúng.

1.1. Loại hình du lịch nào dưới đây có vai trò lớn trong việc đáp ứng nhu cầu phục hồi và bồi dưỡng sức khoẻ cho con người?

A. Du lịch tham quan. B. Du lịch sinh thái.

C. Du lịch nghỉ dưỡng. D. Du lịch thể thao.

Trả lời: Chọn đáp án C. Du lịch nghỉ dưỡng.

1.2. Loại hình du lịch nào dưới đây có ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ môi trường?

A. Du lịch nghỉ dưỡng. B. Du lịch sinh thái.

C. Du lịch tham quan. D. Du lịch không gian.

Trả lời: Chọn đáp án B. Du lịch sinh thái.

1.3. Hoạt động du lịch thường có tính mùa vụ do

A. vừa mang đặc điểm của một ngành kinh tế, vừa mang đặc điểm của một ngành văn hoá – xã hội.

B. là ngành kinh tế tổng hợp, liên quan đến nhiều ngành nghề khác.

C. chịu ảnh hưởng bởi các điều kiện tự nhiên.

D. chịu tác động của khoa học – công nghệ.

Trả lời: Chọn đáp án C. chịu ảnh hưởng bởi các điều kiện tự nhiên.

1.4. Đối với hoạt động du lịch, khoa học – công nghệ có tác động

A. tạo ra các sản phẩm du lịch.

B. thay đổi hình thức, chất lượng của ngành.

C. đưa du lịch trở thành ngành kinh tế tổng hợp.

D. làm cho du lịch vừa mang đặc điểm của một ngành kinh tế, vừa mang đặc điểm của một ngành văn hoá – xã hội.

Trả lời: Chọn đáp án B. thay đổi hình thức, chất lượng của ngành.

1.5. Các nước có số lượng khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch đứng hàng đầu thế giới năm 2019 là

A. Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pháp, Tây Ban Nha.

B. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Ấn Độ.

C. Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Bra-xin.

D. Hoa Kỳ, Ai Cập, Trung Quốc, Ấn Độ.

Trả lời: Chọn đáp án A. Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pháp, Tây Ban Nha.

1.6. Quốc gia có số lượng khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á năm 2019 là

A. Xin-ga-po. B. Ma-lai-xi-a.

C. Việt Nam. D. Thái Lan.

Trả lời: Chọn đáp án D. Thái Lan.

Bài tập 2: Ghép ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỚNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN

VÀ PHÂN BỐ NGÀNH DU LỊCH

Nhân tố

Ảnh hưởng chủ yếu

1. Tài nguyên

a) Hình thành cơ cấu sản phẩm du lịch.

2. Thị trường (khách du lịch)

 

b) Tạo ra các sản phẩm du lịch.

c) Ảnh hưởng tới doanh thu du lịch.

3. Cơ sở vật chất – kĩ thuật, cơ sở hạ tầng

d) Là điều kiện thiết yếu để tổ chức hoạt động du lịch.

Trả lời:

Nối số 1 với b)

Nối số 2 với a), c)

Nối số 3 với d)

Bài tập 3: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Mỗi địa điểm du lịch chỉ phù hợp với một loại hình du lịch.

b) Du lịch là một ngành đặc biệt, vừa mang đặc điểm của một ngành kinh tế, vừa mang đặc điểm của một ngành văn hóa – xã hội.

c) Các điều kiện an ninh chính trị và an tòan xã hội có tác động đến sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ.

d) Du lịch bền vững đang là xu hướng được các quốc gia phát triển du lịch quan tâm.

Trả lời:

Câu đúng là: b), c), d) 

Câu sai là: a)

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button