Tra Cứu

Giải SBT bài 39: Chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất

Hướng dẫn giải: Giải SBT bài 39: Chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất môn khoa học tự nhiên SBT khoa học tự nhiên 7. Đây là vở bài tập nằm trong bộ sách “Chân trời sáng tạo” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.
39.1. Các hoạt động sống diễn ra chủ yếu ở đâu?

A. Tế bào.

B. Mô.

C. Cơ quan.

D. Cơ thể.

Trả lời:

=> Chất tế bào là nơi thực hiện các hoạt động sống của tế bào.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

39.2. Hoạt động trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng diễn ra chủ yếu ở những cấp độ nào?

A. Tế bào và mô.

B. Mô và cơ quan.

C. Tế bào và cơ thể.

D. Mô và cơ thể.

39.3. Sơ đồ trên thể hiện mối quan hệ gì trong cơ thể sinh vật? Hãy mô tả bằng lời mối quan hệ đó.

39.4. Lấy ví dụ chứng minh mối quan hệ thể hiện trong sơ đồ trên đối với thực vật.

39.5. Lấy ví dụ chứng minh mối quan hệ thể hiện trong sơ đồ trên đối với động vật.

39.6. Trong cơ thể sinh vật, hoạt động sống nào là trung tâm chỉ phối trực tiếp hoặc gián tiếp đến tất cả các hoạt động sống còn lại?

A. Sinh sản.

B. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.

C. Sinh trưởng và phát triển.

D. Cảm ứng.

39.7. Hãy giải thích lí do vì sao em lựa chọn đáp án đó ở câu Bài tập 396.

39.8. Vẽ sơ đồ về mối quan hệ giữa các hoạt động sống trong cơ thể thực vật.

39.9. Vẽ sơ đồ về mối quan hệ giữa các hoạt động sống trong cơ thể động vật.

39.10. Theo em, chúng ta nên làm gì để cơ thể phát triển cân đối?

Từ khóa tìm kiếm: Giải SBT Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo, giải vở bài tập Khoa học tự nhiên 7 CTST, giải BT khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo Giải SBT bài 39: Chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button