Tra Cứu

Giải SBT bài 9: Sự truyền âm | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

9.1 Các dàn loa thường có các loa thùng và ta thường nghe thấy âm thanh phát ra từ cái loa đó. Bộ phận nào sau đây của loa là nguồn âm?

A. Màng loa.

B. Thùng loa.

C. Dây loa.

D. Cả ba bộ phận: màng loa, thùng loa, dây loa.

9.2 Trường hợp nào sau đây không được gọi là nguồn âm?

A. Nước suối chảy.

B. Mặt trống khi được gõ.

C. Các ngón tay dùng để gảy đàn ghi ta. 

D. Sóng biển vỗ vào bờ.

9.3 Âm thanh không truyền được

A. trong thuỷ ngân. C. trong chân không.

B. trong khí hydrogen. D. trong thép.

9.4 Cá heo phát âm thanh ở các tần số khác nhau cho phép nó tự định vị hoặc gia tiếp với cá heo khác. Hãy biểu diễn bằng sơ đồ sự truyền âm từ nguồn âm để nơi nhận khi cá heo phát ra tiếng kêu để giao tiếp với một trong những đóng loại của nó.

9.5 Những ngọn nến thắp sáng được xếp trước một chiếc loa phát ra bản nhạc vớ những âm thanh trầm thấp. Người ta quan sát thấy các ngọn nên “nhảy múa theo âm phát ra, bắt đầu từ ngọn nến gần loa nhất (hình 9.1). Hãy giải thích hiện tượng xảy ra và tiến hành lại thí nghiệm để kiểm tra giải thích của mình

9.6 Bạn Minh gõ một trong hai âm thoa đặt cạnh nhau (hình 9.2). Sau đó, Minh nắm lấy âm thoa bị gõ để ngăn không cho nó dao động nữa. Nhưng tại Minh vẫn nghe thấy âm phát ra từ âm thoa không bị gõ. Em hãy làm lại thí nghiệm này và giải thích hiện tượng đó.

9.7 Ở loài voi, khi con đầu đàn tìm thấy nguồn thức ăn hoặc phát hiện ra nguy hiểm, nó thường báo cho nhau bằng cách giậm chân xuống đất. Tại sao chúng làm như vậy?

9.8 Trong trạm vũ trụ hoặc tàu vũ trụ, các nhà du hành có thể nói chuyện với nhau bình thường do ở đây vẫn có không khí. Nhưng khi phải làm nhiệm vụ ở ngoài vũ trụ, không có không khí, để nói chuyện được với nhau, họ đã phải chạm mũ vào nhau. Khi đó, âm thanh đã truyền qua các chất (vật) nào?

 

 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button