Tra Cứu

Giải SBT bài: Ôn tập chương 3 | SBT công nghệ 7 chân trời

1. Hãy đánh dấu (+) vào ô trước vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất.

[] Cung cấp khí oxygen cho con người và động vật.

[] Cung cấp sức kéo như trâu, bỏ, ngựa,… phục vụ tham quan du lịch.

[] Hạn chế các hiện tượng xói mòn, sạt lở đất, lũ lụt.

[] Cung cấp nguyên liệu (mây, tre đan) cho sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ

[] Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp nặng

2. Rừng phòng hộ có chức năng chính là gi?

A. Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất.

B. Bảo tồn nguồn gene sinh vật rừng.

C. Cung cấp gỗ.

D. Phục vụ nghiên cứu khoa học.

3. Chức năng chính của rừng đặc dụng là gi?

A. Chống xói mỏn, hạn chế lũ lụt.

B. Phục vụ du lịch

C. Cung cấp lâm sản ngoài gỗ.

D. Chống sa mạc hoa.

4. Chức năng chính của rừng sản xuất là gi?

A. Bảo vệ di tích lịch sử – văn hoá.

B. Bảo tồn rừng nguyên sinh

C. Cung cấp gỗ và các lâm sản ngoài gỗ.

D. Chắn gió, chắn cát bay.

5. Hãy điền số thứ tự vào chỗ trống sao cho phù hợp với các bước trong quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu đất.

Bước……: Đặt bầu cây con vào giữa hố trống

Bước…… Lấp đất kín cổ rễ cây

Bước…… Tạo lỗ trong hố trồng

Bước …….Vun gốc

Bước…… Rạch bỏ vỏ bầu đất của cây con

6. Thử tự đúng của quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần là

A. Tạo lỗ trong hố trồng — đặt cây con vào hổ → nén đất — lấp đất kín gốc cây — vun gốc.

B. Tạo lỗ trong hổ trống → đặt cây con vào hổ → lấp đất kín gốc cây —nén đất — vun gốc. fl troi sang

C. Tạo lỗ trong hố trồng — nén đất — lấp đất kín gốc cây — đặt cây con vào hố — vun gốc.

D. Tạo lỗ trong hố trồng → lấp đất kín gốc cây — đặt cây con vào hổ — nén đất — vun gốc.

7. Hãy đánh dấu (-) vào ô trước các công việc giống nhau của trồng rừng bằng cây con có bầu đất và trồng rừng bằng cây con rễ trần

[] Lấp và nén đất.

[] Tạo lỗ trong hổ đất.

[] Rạch bỏ vỏ bầu đất.

[] Vun gốc cây.

[] Đặt cây con vào hổ đất.

8. Hãy viết chữ Đ vào sau các việc làm đúng, viết chữ S vào sau các việc làm sai về chăm sóc rừng sau khi trồng.

a. Xới đất, vun gốc.

b. Phát quang

c. Lấp đất kín gốc cây.

d. Tia và dặm cây

e. Nén đất.

f Bản phân.

g. Làm rào bảo vệ.

9. Hãy nêu tác dụng các công việc chăm sóc cây rừng sau khi trồng vào bảng dưới đây.

Công việc

Tác dụng

Làm rào bảo vệ

 

Bón phân cho cây trồng

 

Tỉa và dặm cây

 

Bón phân

 

10. Hãy đánh dấu (-) vào ô | trước các biện pháp thích hợp để bảo vệ tàinguyên rừng và đất rừng

[] Tích cực tuyên truyền về bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng.

[] Chủ động thực hiện các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng

[] Trồng các loại cây lương thực, dược phẩm trên vùng đất rừng.

[] Nghiêm cấm mọi hành động phá rừng, gây chảy rừng, lấn chiếm đất rừng

[] Săn bắt, mua bán, vận chuyển các loài động vật rừng.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button