Tra Cứu

Hãy chỉ ra bộ phận dao động chính của các nguồn âm dưới đây.


12.5. Hãy chỉ ra bộ phận dao động chính của các nguồn âm dưới đây.


THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button