Tra Cứu

Hãy cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển khác nhau của cây trồng. | SBT công nghệ 7 chân trời

11. Hãy cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển khác nhau của cây trồng.

Có nhiều yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng phát triển, năng suất, chất lượng cây trồng: khí hậu, đất, giống, nước, sâu bệnh, môi trường, phân bón… trong số đó phân bón đóng vai trò hết sức quan trọng.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Check Also
Close
Back to top button