Tra Cứu

Hãy cho biết hiện tượng phản xạ gương hay phản xạ khuếch tán sẽ xảy ra khi có một chùm ánh sáng chiếu tới một bề mặt trong từng trường hợp sau. Giải thích.

16.8. Hãy cho biết hiện tượng phản xạ gương hay phản xạ khuếch tán sẽ xảy ra khi có một chùm ánh sáng chiếu tới một bề mặt trong từng trường hợp sau. Giải thích.

a) Đáy chậu bằng nhôm, bóng.

b) Mặt hồ nước phẳng lặng.

c) Bề mặt ví da đã cũ.

d) Tấm vải.

e) Gương soi. g) Tấm bìa cứng.

  • Hiện tượng phản xạ gương xảy ra với các vật có bề mặt nhẫn bóng như: đáy chậu bằng nhôm bóng, mặt hồ nước phẳng lặng, gương soi.
  • Hiện tượng phản xạ khuếch tán xảy ra với các vật có bề mặt xử xì, gồ ghề như: bề mặt ví da đã cũ, tấm vải, tấm bìa cứng.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button