Tra Cứu

Hãy cho ví dụ về 3 kiểu xếp lá trên thân

Câu 2: Trang 64 – sgk Sinh học 6

Hãy cho ví dụ về 3 kiểu xếp lá trên thân.

Câu 2:  

  • Lá mọc cách: các lá mọc so le nhau trên cành như lá cây dâu, lá cây dâm bụt…
  • Lá mọc đối: từng đôi lá đối xứng nhau trên cành như; lá ổi, lá hải đường, lá mẫu đơn.
  • Lá mọc vòng: lá mọc thành vòng xung quanh thân hoặc cành như lá cây dây huỳnh, lá trúc đào…

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button