Tra Cứu

Hãy đánh dấu (-) vào ô trước phương tiện và cách thức gieo trồng có thể sử dụng khi trồng cây trong chậu. | SBT công nghệ 7 chân trời

8. Hãy đánh dấu (-) vào ô trước phương tiện và cách thức gieo trồng có thể sử dụng khi trồng cây trong chậu.

[] Gieo thủ công.

[] Gieo bằng máy.

[] Gieo vãi.

[] Gieo theo hàng

[] Gieo vào hốc.

[ X ] Gieo thủ công.

[] Gieo bằng máy.

[] Gieo vãi.

[] Gieo theo hàng

[] Gieo vào hốc.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button