Tra Cứu

Hãy đánh dấu (-) vào ô trước tên ngành sản xuất có sử dụng nguyên liệu từ rừng. | SBT công nghệ 7 chân trời

2. Hãy đánh dấu (-) vào ô trước tên ngành sản xuất có sử dụng nguyên liệu từ rừng.

[] Ngành sản xuất đồ gỗ xây dựng.

[] Ngành sản xuất bao bị bằng gỗ.

[] Ngành sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ (mây, tre đan).

[] Ngành công nghiệp chế biến (nông sản).

[] Ngành sản xuất dược liệu

[] Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ.

3. Điển các từ/ cụm tử thích hợp vào chỗ trống sao cho phù hợp với vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất.

– Rừng cung cấp khi (1) oxy cho con người và động vật, thu nhận khi (2) giúp không khí trong lành và góp phần điều hoà khí hậu.

– Rừng ven biển chống cát, (3) che chở cho vùng đất phía trong đất liền ven biển,

– Rừng là nguồn cung cấp (4) nguyên liệu các vật dụng cần thiết cho con người để sản xuất

– Rừng ngăn chặn sạt lở,lũ lụt, các hiện tượng xói mòn,

– Rừng tự nhiên là môi trường đầu nguồn các nguồn gene quý hiểm

2.

[ x ] Ngành sản xuất đồ gỗ xây dựng.

[ x ] Ngành sản xuất bao bị bằng gỗ. 

[] Ngành sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ (mây, tre đan).

[] Ngành công nghiệp chế biến (nông sản).

[] Ngành sản xuất dược liệu 

[ x ] Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ.

3. 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button