Tra Cứu

Hãy điền số thứ tự vào chỗ trống sao cho phù hợp với các bước trong quy trình trồng trọt. | SBT công nghệ 7 chân trời

20. Hãy điền số thứ tự vào chỗ trống sao cho phù hợp với các bước trong quy trình trồng trọt

Bước……….Chuẩn bị đất trồng.

Bước………Chăm sóc.

Bước………….Thu hoạch

Bước…………Chuẩn bị giống cây trồng.

Bước1: Chuẩn bị đất trồng.

Bước 3: Chăm sóc.

Bước 4: Thu hoạch 

Bước 2: Chuẩn bị giống cây trồng.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button