Tra Cứu

Hãy giải thích cụm từ “Tốt quá cũng dở” đối với việc tưới nước và bón phân.

35.8. Hãy giải thích cụm từ “Tốt quá cũng dở” đối với việc tưới nước và bón phân.

  • Tưới nước quá mức sẽ khiến cây bị úng thuỷ; bón nhiều phân gây lãng phí, ô nhiễm và có thể gây độc cho cây.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button