Tra Cứu

Hãy kể tên một số loài thực vật và động vật sống trong môi trường nước.

28.6. Hãy kể tên một số loài thực vật và động vật sống trong môi trường nước.

  •  Thực vật: sen, súng, rong đuôi chó, …
  • Động vật: cá heo, cá mập, sứa, …

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button