Tra Cứu

Hãy nêu bốn nguyên tắc cơ bản của việc thông tin liên lạc bằng vô tuyến.

Câu 1: SGK Vật lí 12 – Trang 119:

Hãy nêu bốn nguyên tắc cơ bản của việc thông tin liên lạc bằng vô tuyến.

Bốn nguyên tắc cơ bản của việc thông tin liên lạc bằng vô tuyến là:

Sử dụng sóng cao tần.

Biến điệu sóng mang

Tách sóng

Khuếch đại.

Bạn đọc xem chi tiết tại đây.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button