Tra Cứu

Hãy nêu vai trò của nuôi trồng thuỷ sản | giải công nghệ 7 KNTT

Câu 1. Hãy nêu vai trò của nuôi trồng thuỷ sản.

Câu 2. Hãy nêu đặc điểm của cá tra và giá trị kinh tế của loài cá này.

Câu 3. Nuôi trồng thuỷ sản không có vai trò gì?

A. Cung cấp thực phẩm cho con người.

B. Cung cấp nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu.

C. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi.

D. Cung cấp lương thực cho con người.

Câu 4. Khoanh tròn vào các đáp án đúng về phụ phẩm trong chế biến thuỷ sản.

A. Đầu cá.

B. Da cá.

C. Mỡ cá.

D. Phi lê thịt cá.

E. Vỏ tôm.

Câu 5. Collagen được sản xuất từ nguyên liệu nào?

A. Xương cá.

B. Thịt cá.

D. Mỡ cá.

C. Da cá.

Câu 6. Dầu cá được sản xuất từ nguyên liệu nào?

A. Xương cá.

B. Thịt cá.

C. Da cá.

D. Mỡ cá, gan cá.

Câu 7. Loại cá nào dưới đây là cá da trơn?

A. Cá chép.

B. Cá chẽm.

C. Cá tra.

D. Cá trắm cỏ.

Câu 8. Loại tôm nào là đối tượng xuất khẩu chính ở nước ta?

A. Tôm thẻ chân trắng.

B. Tôm hùm.

C. Tôm càng xanh.

D. Tôm đồng

Câu 9. Loại cá nào sau đây sống trong môi trường nước ngọt?

B. Cá song.

A. Cá chép.

C. Cá giò.

D. Cá cam.

Câu 10. Loại thuỷ sản nào sau đây sông trong môi trường nước mặn, nước lợi

A. Tôm đồng.

B. Cá chép.

C. Nghêu.

D. Cá trắm cỏ.

Câu 11. Hãy lựa chọn môi trường sống thích hợp cho các loại thuỷ sản băng cách đánh dấu x vào bảng dưới đây.

Loại thuỷ sản

Nước ngọt

Nước lợ

Nước mặn

Nước mặn

 

 

 

Nước mặn

 

 

 

Tôm sú

 

 

 

Nghêu

 

 

 

Cá chép

 

 

 

Cá rô phi

 

 

 

 

 

 

 


Câu 1. 

Cung cấp thực phẩm cho con người, cung cấp nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu, cung cấp nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi, cung cấp nguyên liệu ngành dược mĩ phẩm, tạo việc làm.

Câu 2. 

Đặc điểm cá tra: là loài cá da trơn, thân dài, lưng xám đen, bụng hơi bạc, miệng rộng, có 2 đôi râu dài. Cá tra sống chủ yếu trong nước ngọt, phân bố ở lưu vực sông Mê Kông.

Giá trị kinh tế: Loài cá này được nuôi phổ biến ở các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Sản lượng nuôi lớn và được xuất khẩu nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước. mang

Câu 3. (D)

Câu 4. (A), (B), (C), (E)

 Câu 5. (C)

Câu 6. (D)

Câu 7. (C)

Câu 8. (A)

Câu 9. (A)

Câu 10. (C)

Câu 11.

Loại thuỷ sản

Nước ngọt

Nước lợ

Nước mặn

Cá tra

x

 

 

Tôm thẻ chân trắng

 

x

x

Tôm sú

 

x

x

Nghêu

 

x

x

Cá chép

x

 

 

Cá rô phi

x

x

x

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button