Tra Cứu

Hãy nối các hình (cột A) với tên sản phẩm thu được từ rừng (cột B) sao cho phù hợp | SBT công nghệ 7 chân trời

9. Hãy nối các hình (cột A) với tên sản phẩm thu được từ rừng (cột B) sao cho phù hợp

10. Quan sát các hình ảnh và đánh dấu (V) vào cột ứng với mục đích sử dụng của từng loại rừng dưới đây

11. Hãy trình bày các chức năng của rừng trồng xung quanh khu dân cư, công nghiệp, đô thị lớn.

12. Hãy đánh dấu tích vào ô trống trước các tên vườn quốc gia Việt Nam

[] Cúc Phương

[] Nam Cát Tiên

[] Tràm Chim

[] Cần Giờ

[] U Minh Thượng

9.

a – rừng hoa phong lan

b – đồ gia dụng từ gỗ

c – hàng thủ công mỹ nghệ từ mây, tre, lá

d mật và sáp của ong rừng 

10.

a. Rừng phòng hộ

b. Rừng đặc dụng

c. Rừng sản xuất

11. Các chức năng của rừng trồng xung quanh khu dân cư, công nghiệp, đô thị lớn: Có nguồn oxy dồi dào, điều hoà không khí

12.

[ x ] Cúc Phương

[] Nam Cát Tiên

[ x ] Tràm Chim

[] Cần Giờ

[ x ] U Minh Thượng

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button