Tra Cứu

Hãy so sánh đặc điểm ngoại hình của lợn Landrace và lợn Yorkshire, sau đó điền vào bảng bên dưới. | SBT công nghệ 7 chân trời

 

5. Để phân biệt các giống gia cầm, ta dựa vào các đặc điểm nào?

A. Khả năng để kháng dịch bệnh của gia cầm.

B. Đặc điểm ngoại hình, tầm vóc, màu lông.

C. Khả năng sinh trưởng và phát triển

D. Khả năng sinh sản

6. Hãy đánh dấu (V) vào ô trước tên các phương thức chăn nuôi chủ yếu ở nước ta.

[] Chăn thả.

[] Chăn nuôi nông hộ.

[] Nuôi nhốt.

[] Bản chăn thả.

[] Chăn nuôi truyền thống

7. Những loại vật nuôi nào phù hợp với phương thức chăn nuôi chăn thả?

A. Trâu, bò.

B. Lợn

C. Tằm.

D. Thỏ.

8. Những loại vật nuôi nào phù hợp với phương thức nuôi công nghiệp? 

A. Gà, vịt, lợn.

B. Trâu, bò.

C. Ong.

D. Cừu, dê.

9. Hãy viết chữ Đ vào sau phát biểu đúng và chữ S vào sau phát biểu sai về đặc điểm chăn nuôi theo phương thức chăn thả.

a. Vật nuôi đi lại tự do và tự kiếm thức ăn

b. Kĩ thuật chăn nuôi đơn giản.

c. Vật nuôi sử dụng thức ăn do người chăn nuôi cung cấp.

d. Phụ thuộc vào nguồn thức ăn có trong tự nhiên.

e. Không có chuồng trại cho vật nuôi.

5. D

6.

[ x ] Chăn thả.

[ x ] Chăn nuôi nông hộ.

[ x ] Nuôi nhốt.

[ x ] Bản chăn thả.

[ x ] Chăn nuôi truyền thốnA

7. a

8. A

9. 

a. Đ

b. Đ

c. S

d. Đ

e. Đ

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button