2023 Hãy vẽ sơ đồ hình thành liên kết ion trong các phân tử sau, sử dụng các dấu chấm để biểu diễn các electron (tương tự hình 6.2 trang 37 SGK):

6.9. Hãy vẽ sơ đồ hình thành liên kết ion trong các phân tử sau, sử dụng các dấu chấm để biểu diễn các electron (tương tự hình 6.2 trang 37 SGK):

a) Lithium fluoride (LiF).

b)  Calcium oxide (CaO).

c)  Potassium oxide ($K_{2}O$).

Sơ đồ tạo thành liên kết ion trong các phân tử:

a) lithium fluoride (LiF)

b) Calcium oxide (CaO)

Similar Posts