Tra Cứu

Hãy xác định điểm khác nhau giữa các giai đoạn phát triển của người và bướm.

34.13. Hãy xác định điểm khác nhau giữa các giai đoạn phát triển của người và bướm.

  • Qua các giai đoạn phát triển của con người không có sự biến đổi lớn về hình thái, qua các giai đoạn phát triển của bướm có sự biến đổi lớn về hình thái.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button