Tra Cứu

HCOOH + Cu(OH)2 → Cu2O + CO2 + H2O

HCOOH tác dụng với Cu(OH)2

HCOOH + Cu(OH)2 → Cu2O + CO2 + H2O được thcs Hồng Thái biên soạn hướng dẫn các bạn viết và cân bằng chính xác phương trình phản ứng HCOOH tác dụng Cu(OH)2. Hy vọng thông qua phương trình này các bạn có thể vận dụng vào các dạng bài tập, câu hỏi liên quan. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng HCOOH tác dụng Cu(OH)2

HCOOH + 2Cu(OH)2overset{t^{o} }{rightarrow} Cu2O + CO2 + 3H2O

2. Điều kiện phản ứng xảy ra 

Bạn đang xem: HCOOH + Cu(OH)2 → Cu2O + CO2 + H2O

Nhiệt độ

3. Hiện tượng phản ứng xảy ra khi cho HCOOH tác dụng Cu(OH)2

Dung dịch tạo kết tủa Cu(OH)2 sau khi cho andehit fomic đun nóng nhẹ vào dung dịch tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O.

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Sử dụng hóa chất nào dưới đây để nhận biết 2 dung dịch mất nhãn HCOOH và CH3COOH

A. dung dịch AgNO3/NH3

B. quỳ tím

C. Na2CO

D. NaOH

Câu 2.  Để phân biệt ancol etylic và axit axetic, ta dùng hóa chất nào sau đây:

A. Na

B. Dung dịch AgNO3

C. CaCO3

D. Dung dịch NaCl

Câu 3. Trong các dung dịch sau: Fructozơ, glixerol, saccarozo, ancol etylic và tinh bột. Số dung dịch phản ứng được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:

A. 4

B. 5

C. 3

D. 1

……………………………..

thcs Hồng Thái đã gửi tới các bạn bộ tài liệu HCOOH + Cu(OH)2 → Cu2O + CO2 + H2O tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, thcs Hồng Thái xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà thcs Hồng Thái tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, thcs Hồng Thái đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đăng bởi: thcs Hồng Thái

Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc Trường THCS Hồng Thái Hải Phòng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường thcs Hồng Thái (thcshongthaiad.edu.vn)

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button