Tra Cứu

Hình 10.5 là đồ thị quãng đường – thời gian của một người đổi xe đạp và một người đi mô tô. Biết mô tô chuyển động nhanh hơn xe đạp.

10.7. Hình 10.5 là đồ thị quãng đường – thời gian của một người đổi xe đạp và một người đi mô tô. Biết mô tô chuyển động nhanh hơn xe đạp.

a) Đường biểu diễn nào ứng với chuyển động của xe đạp?

b) Tính tốc độ của mỗi chuyển động.

c) Sau bao lâu thì hai xe gặp nhau?

a) Đường biểu diễn 2.

b) Vxe đạp = 20 km/h và Vmoto = 60 km/h.

c) Sau 1h tính từ lúc người đi mô tô bắt đầu chuyển động.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button