2023 Hình dưới đây biểu diễn đồ thị quãng đường – thời gian chuyển động của một con mèo.

9.8. Hình dưới đây biểu diễn đồ thị quãng đường – thời gian chuyển động của một con mèo. 

a) Sau 8 s kể từ lúc bắt đầu chuyển động, con mèo đi được bao nhiêu mét?

b) Xác định tốc độ của con mèo trong từng giai đoạn được kí hiệu (A), (B), (C), (D) trên đồ thị.

a) Sau 8 s, con mèo đi được quãng đường 10 m.

b) Tốc độ của các chặng đường:

Similar Posts