Tra Cứu

Hoàn thành sơ đồ tìm ý cho đoạn văn thuật lại một ngày hội em đã chứng kiến | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Hoàn thành sơ đồ tìm ý cho đoạn văn thuật lại một ngày hội em đã chứng kiến

 

– Ngày hội: Ngày hội đọc sạch

– Địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ 

– Thời gian: 19- 24/4

 Bắt đầu:

– Khai mạc chương trình

– Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu:

Tiếp theo: 

1. Nghi lễ chào cờ

2. Tuyên bố lý do giới thiệu dại biểu

3. Văn nghệ chào mừng

4. Đồng chí Hiệu trưởng khai mạc ngày hội

5. Học sinh đọc diễn cảm

6. Giáo viên đọc diễn cảm

7. Phụ huynh đọc diễn cảm

8. Bế mạc: “Ngày hội đọc sách”

II. Chương trình văn nghệ chào mừng:

III. Nội dung của ngày hội đọc sách:

– Kết thúc: Bế mạc

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button