2023 Khí hậu nóng, mưa nhiều, đất đai màu mỡ, rừng rậm phát triển là đặc điểm thiên nhiên của môi trường nào ở châu Phi? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Khí hậu nóng, mưa nhiều, đất đai màu mỡ, rừng rậm phát triển là đặc điểm thiên nhiên của môi trường nào ở châu Phi?

A. Xích đạo ẩm.

C. Hoang mạc.

B. Nhiệt đới.

D. Địa trung hải.

Câu 2. Môi trường nào ở châu Phi có cảnh quan xa-van điển hình?

A. Hoang mạc.

B. Nhiệt đới.

C. Địa trung hải.

D. Xích đạo ẩm.

Câu 3. Khí hậu khô hạn, lượng mưa ít, động vật nghèo nàn là đặc điểm của môi trường nào châu Phi?

A. Hoang mạc.

B. Nhiệt đới.

C. Địa trung hải.

D. Xích đạo ẩm. tom

શું હતું.

Câu 4. Môi trường nào chỉ chiếm một dải hẹp ở vùng cực Bắc và cực Nam của châu Phi?

A. Hoang mạc.

B. Nhiệt đới.

C. Địa trung hải.

D. Xích đạo ẩm.

Câu 5. Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Bảng 11. Cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau

Môi trường

Cách thức khai thác thiên nhiên

Xích đạo ẩm

 

Nhiệt đới

 

Hoang mạc

 

Địa trung hải

 

Câu 6. Quan sát các hình sau:

 

 

Câu 1. A

Câu 2. B

Câu 3. A

Câu 4. C

Câu 5.

Môi trường

Cách thức khai thác thiên nhiên

Xích đạo ẩm

Hình thành các vùng trồng cà phê, ca cao, cao su, cọ dầu,.. và phát triển công nghiệp khai khoáng.

Nhiệt đới

– Ở phía bắc chủ yếu trồng kê, chăn nuôi dê, cừu; ở phía nam và phía đông trồng cây công nghiệp và cây ăn quả, chăn nuôi gia súc.

Phát triển du lịch.

– Khai thác, chế biến khoáng sản.

Hoang mạc

–       Chăn nuôi du Ö một số ốc đảo có thể trồng trọt. Một số mục. nước đã đầu tư hệ thống tưới tiêu để cải tạo hoang mạc. 

–       – Một số quốc gia đẩy mạnh khai thác khoáng sản (vàng, kim cương, dầu mỏ).

Địa trung hải

– Trồng các cây ăn quả cận nhiệt và cây lương thực. 

–       Phát triển công nghiệp khai khoáng.

 

Câu 6. Học sinh lựa chọn một trong các hình (khai thác đá, chăn nuôi du mục, cháy rừng, một số động vật quý), tìm kiếm thêm thông tin để trình bày về vấn đề khai thác thiên nhiên ở châu Phi.

Similar Posts