Tra Cứu

Khi quang hợp, thực vật tạo ra những sản phẩm nào?

24.8. Khi quang hợp, thực vật tạo ra những sản phẩm nào?

A. Khí oxygen và chất dinh dưỡng.

B. Khí carbon dioxide và tinh bột.

C. Khí carbon dioxide và chất dinh dưỡng.

D. Tinh bột và khí oxygen.

  • D. Tinh bột và khí oxygen.

=> Quang hợp trong thực vật thường liên quan đến chất tố diệp lục màu xanh lá cây và tạo ra oxy như một sản phẩm phụ.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button