Tra Cứu

Khoanh tròn từ ngữ chưa đúng chính tả và viết lại cho đúng. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Khoanh tròn từ ngữ chưa đúng chính tả và viết lại cho đúng.

a.

– mưu trí

– hoa lựu

b.

– bâng khuâng

– múa lân

 

 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button