2023 Khoanh tròn vào các ý thể hiện nguyên nhân gây suy giảm diện tích rừng ở nước ta. | SBT công nghệ 7 cánh diều

Câu 1. Khoanh tròn vào các ý thể hiện nguyên nhân gây suy giảm diện tích rừng ở nước ta.

A. Đốt rừng làm nương rẫy.

B. Chăn thả gia súc.

C. Cháy rừng. 

D. Chặt phá rừng bừa bãi.

G. Khai thác rừng không đúng cách.

E. Trồng rừng.

H. Giao đất, giao rừng cho người dân quản lí.

Câu 2. Khoanh tròn vào các ý thể hiện ý nghĩa của việc bảo vệ rừng.

A. Bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học.

B. Lưu giữ carbon.

C. Giảm thiểu tác hại của thiên tai và biến đổi khí hậu.

D. Khai thác gỗ, củi cho con người.

E. Bảo vệ môi trường sinh thái.

G. Mở rộng diện tích đất trồng trọt.

Câu 3. Khoanh tròn vào các ý thể hiện biện pháp bảo vệ rừng.

A. Ngăn chặn và nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại tài nguyên rừng, đất rừng.

B. Kinh doanh rừng, đất rừng phải được Nhà nước cho phép.

C. Khai thác gỗ rừng bừa bãi để làm nhà.

D. Phòng chống cháy rừng.

E. Chăn thả đại gia súc trong rừng mới trồng.

G. Tổ chức định canh, định cư cho người dân.

H. Nâng cao nhận thức và năng lực thực thi pháp luật bảo vệ rừng.

I. Đốt rừng làm nương rẫy.

Câu 4. Làm hàng rào bảo vệ rừng sau khi trồng nhằm mục đích chính là gì?

A. Bảo vệ cây rừng không bị động vật phá hại.

B. Bảo vệ cây rừng không bị sâu, bệnh gây hại.

C. Bảo vệ cây rừng không bị gió, bão làm đổ.

D. Bảo vệ cây rừng không bị con người phá hoại.

Câu 5. Để bảo vệ rừng cần phải nghiêm cấm những hành vi nào?

A. Đốt rừng làm nương rẫy.

B. Tuyên truyền bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã.

C. Khai thác gỗ quý hiếm bừa bãi.

D. Chăm sóc cây rừng.

E. Trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc.

G. Săn bắt, ăn thịt động vật rừng quý hiếm.

Câu 6. Hãy mô tả một hoạt động em đã làm để bảo vệ rừng.

Câu 1. (A), (B), (C), (D), (G)

Câu 3. (A), (B), (D), (G), (H)

Câu 5. (A), (C), (G)

Câu 2. (A), (B), (C), (E)

Câu 4. (A)

Câu 6. 

– Trồng rừng, tuyên truyền mọi người không chặt phá rừng

Similar Posts