2023 Linh và Lan là học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông X.M… | GDCD 12 (Trang 83 – 92 SGK)

Câu 6: Linh và Lan là học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông X.M. Trong cuộc sống hàng ngày, hai bạn thường hay tâm sự với nhau, thường kể cho nhau nghe về những suy nghĩ, tình cảm của mình. Điều làm Linh băn khoăn mãi là liệu học sinh Trung học phổ thông có quyền viết bài để đăng báo hay không?

Em hãy giúp Linh giải quyết nỗi băn khoăn này và cho biết đây là quyền gì của công dân.

Không chỉ học sinh phổ thông mà học sinh tiểu học hay học sinh trung học cơ sở cũng đều có thể viết bài đăng báo.

Do đó, bạn Linh hoàn toàn có thể viết bài, sáng tạo tác phẩm để có thể gửi đăng các báo mà mình muốn.

Đây là điều được Nhà nước rất khuyến khích, thể hiện quyền sáng tạo của công dân. 

=> Có 1 điều lưu ý đó là: Linh có thể viết bài và gửi các cơ quan báo chí. Tuy nhiên, bài viết của Linh có được đăng lên hay không còn phụ thuộc vào cơ quan mà Linh gửi có phê duyệt hay không. Nếu phê duyệt thì bài của Linh mới được đăng, nếu không phê duyệt thì bài của Linh không được đăng.

Tóm lại: Linh có quyền viết bài để đăng báo.

Similar Posts