Tra Cứu

Mã Zipcode Hà Tĩnh – Mã bưu điện Hà Tĩnh mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Hà Tĩnh 45000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 45001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 45002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 45003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 45004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 45005 7 Đảng ủy khối cơ quan 45009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 45010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 45011 10 Báo Hà Tĩnh 45016 11 Hội đồng nhân dân 45021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 45030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 45035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 45036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 45040 16 Sở Công Thương 45041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 45042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 45043 19 Sở Ngoại vụ 45044 20 Sở Tài chính 45045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 45046 22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 45047 23 Công an tỉnh 45049 24 Sở Nội vụ 45051 25 Sở Tư pháp 45052 26 Sở Giáo dục và Đào tạo 45053 27 Sở Giao thông vận tải 45054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 45055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 45056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 45057 31 Sở Xây dựng 45058 32 Sở Y tế 45060 33 Bộ chỉ huy Quân sự 45061 34 Ban Dân tộc 45062 35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 45063 36 Thanh tra tỉnh 45064 37 Trường chính trị Trần Phú 45065 38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 45066 39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 45067 40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 45070 41 Cục Thuế 45078 42 Cục Hải quan 45079 43 Cục Thống kê 45080 44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 45081 45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 45085 46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 45086 47 Hội Văn học nghệ thuật 45087 48 Liên đoàn Lao động tỉnh 45088 49 Hội Nông dân tỉnh 45089 50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 45090 51 Tỉnh đoàn 45091 52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 45092 53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 45093

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Hà Tĩnh 45100 2 Thành ủy 45101 3 Hội đồng nhân dân 45102 4 Ủy ban nhân dân 45103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45104 6 Phường Nam Hà 45106 7 Phường Tân Giang 45107 8 Phường Thạch Quý 45108 9 Xã Thạch Hưng 45109 10 Xã Thạch Đồng 45110 11 Xã Thạch Môn 45111 12 Xã Thạch Hạ 45112 13 Xã Thạch Trung 45113 14 Phường Nguyễn Du 45114 15 Phường Bắc Hà 45115 16 Phường Trần Phú 45116 17 Phường Thạch Linh 45117 18 Phường Hà Huy Tập 45118 19 Phường Đại Nài 45119 20 Phường Văn Yên 45120 21 Xã Thạch Bình 45121 22 Bưu Cục Phát Hà Tĩnh 45150 23 Bưu Cục KHL Hà Tĩnh 45151 24 Bưu Cục Tân Giang 45152 25 Bưu Cục Thạch Hạ 45153 26 Bưu Cục Cầu Đông 45154 27 Bưu Cục Bến Xe 45155 28 Bưu Cục Cầu Phủ 45156 29 Bưu Cục HCC Hà Tĩnh 45198 30 Bưu Cục Hệ 1 Hà Tĩnh 45199

HUYỆN THẠCH HÀ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thạch Hà 45200 2 Huyện ủy 45201 3 Hội đồng nhân dân 45202 4 Ủy ban nhân dân 45203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45204 6 Thị trấn Thạch Hà 45206 7 Xã Thạch Long 45207 8 Xã Thạch Bàn 45208 9 Xã Thạch Đỉnh 45209 10 Xã Thạch Hải 45210 11 Xã Thạch Khê 45211 12 Xã Thạch Trị 45212 13 Xã Thạch Lạc 45213 14 Xã Tượng Sơn 45214 15 Xã Thạch Văn 45215 16 Xã Thạch Thắng 45216 17 Xã Thạch Hội 45217 18 Xã Phù Việt 45218 19 Xã Thạch Sơn 45219 20 Xã Thạch Kênh 45220 21 Xã Thạch Liên 45221 22 Xã Việt Xuyên 45222 23 Xã Thạch Tiến 45223 24 Xã Thạch Thanh 45224 25 Xã Thạch Ngọc 45225 26 Xã Thạch Vĩnh 45226 27 Xã Ngọc Sơn 45227 28 Xã Bắc Sơn 45228 29 Xã Thạch Lưu 45229 30 Xã Thạch Đài 45230 31 Xã Thạch Tân 45231 32 Xã Thạch Lâm 45232 33 Xã Thạch Hương 45233 34 Xã Thạch Xuân 45234 35 Xã Nam Hương 45235 36 Xã Thạch Điền 45236 37 Bưu Cục Phát Thạch Hà 45250 38 Bưu Cục Chợ Mới 45251 39 Bưu Cục Thạch Việt 45252 40 Bưu Cục Thạch Liên 45253 41 Bưu Cục Thạch Lưu 45254

HUYỆN CAN LỘC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Can Lộc 45300 2 Huyện ủy 45301 3 Hội đồng nhân dân 45302 4 Ủy ban nhân dân 45303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45304 6 Thị trấn Nghèn 45306 7 Xã Thuần Thiện 45307 8 Xã Thiên Lộc 45308 9 Xã Vương Lộc 45309 10 Xã Tùng Lộc 45310 11 Xã Tiến Lộc 45311 12 Xã Khánh Lộc 45312 13 Xã Thanh Lộc 45313 14 Xã Kim Lộc 45314 15 Xã Song Lộc 45315 16 Xã Thường Nga 45316 17 Xã Trường Lộc 45317 18 Xã Yên Lộc 45318 19 Xã Phú Lộc 45319 20 Xã Vĩnh Lộc 45320 21 Xã Gia Hanh 45321 22 Xã Trung Lộc 45322 23 Xã Thượng Lộc 45323 24 Xã Xuân Lộc 45324 25 Xã Đồng Lộc 45325 26 Xã Quang Lộc 45326 27 Xã Mỹ Lộc 45327 28 Xã Sơn Lộc 45328 29 Bưu Cục Phát Can Lộc 45350 30 Bưu Cục Tân Vĩnh 45351 31 Bưu Cục Chợ Tổng 45352 32 Bưu Cục Đồng Lộc 45353 33 BĐVHX Nhân Lộc 45354 34 BĐVHX Vĩnh Lộc 1 45355

HUYỆN LỘC HÀ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lộc Hà 45400 2 Huyện ủy 45401 3 Hội đồng nhân dân 45402 4 Ủy ban nhân dân 45403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45404 6 Xã Bình Lộc 45406 7 Xã An Lộc 45407 8 Xã Thịnh Lộc 45408 9 Xã Tân Lộc 45409 10 Xã Hồng Lộc 45410 11 Xã Ích Hậu 45411 12 Xã Phù Lưu 45412 13 Xã Thạch Bằng 45413 14 Xã Thạch Kim 45414 15 Xã Thạch Châu 45415 16 Xã Thạch Mỹ 45416 17 Xã Mai Phụ 45417 18 Xã Hộ Đô 45418 19 Bưu Cục Phát Lộc Hà 45450 20 Bưu Cục Chợ Phủ 45451 21 Bưu Cục Bình Lộc 45452 22 Bưu Cục Cầu Trù 45453 23 Bưu Cục Thạch Kim 45454

HUYỆN NGHI XUÂN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nghi Xuân 45500 2 Huyện ủy 45501 3 Hội đồng nhân dân 45502 4 Ủy ban nhân dân 45503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45504 6 Thị trấn Nghi Xuân 45506 7 Xã Xuân Hải 45507 8 Xã Xuân Phổ 45508 9 Xã Xuân Đan 45509 10 Xã Xuân Trường 45510 11 Xã Xuân Hội 45511 12 Xã Tiên Điền 45512 13 Xã Xuân Yên 45513 14 Xã Xuân Giang 45514 15 Thị trấn Xuân An 45515 16 Xã Xuân Mỹ 45516 17 Xã Xuân Thành 45517 18 Xã Xuân Liên 45518 19 Xã Cổ Đạm 45519 20 Xã Xuân Viên 45520 21 Xã Xuân Hồng 45521 22 Xã Xuân Lam 45522 23 Xã Xuân Lĩnh 45523 24 Xã Cương Gián 45524 25 Bưu Cục Phát Nghi Xuân 45550 26 Bưu Cục Xuân Đan 45551 27 Bưu Cục Gia Lách 45552 28 Bưu Cục Xuân Thành 45553 29 Bưu Cục Cổ Đạm 45554 30 Bưu Cục Cương Gián 45555

THỊ XÃ HỒNG LĨNH

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Hồng Lĩnh 45600 2 Thị ủy 45601 3 Hội đồng nhân dân 45602 4 Ủy ban nhân dân 45603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45604 6 Phường Nam Hồng 45606 7 Phường Bắc Hồng 45607 8 Phường Trung Lương 45608 9 Phường Đức Thuận 45609 10 Xã Thuận Lộc 45610 11 Phường Đậu Liêu 45611 12 Bưu Cục Phát Hồng Lĩnh 45650 13 Bưu Cục Hồng Sơn 45651

HUYỆN ĐỨC THỌ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đức Thọ 45700 2 Huyện ủy 45701 3 Hội đồng nhân dân 45702 4 Ủy ban nhân dân 45703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45704 6 Thị trấn Đức Thọ 45706 7 Xã Liên Minh 45707 8 Xã Đức La 45708 9 Xã Đức Vĩnh 45709 10 Xã Đức Quang 45710 11 Xã Đức Châu 45711 12 Xã Đức Tùng 45712 13 Xã Trường Sơn 45713 14 Xã Tùng Ảnh 45714 15 Xã Đức Yên 45715 16 Xã Bùi Xá 45716 17 Xã Đức Nhân 45717 18 Xã Yên Hồ 45718 19 Xã Đức Thịnh 45719 20 Xã Đức Thủy 45720 21 Xã Thái Yên 45721 22 Xã Trung Lễ 45722 23 Xã Đức Thanh 45723 24 Xã Đức Lâm 45724 25 Xã Đức Long 45725 26 Xã Đức Hòa 45726 27 Xã Đức Lạc 45727 28 Xã Đức Lập 45728 29 Xã Đức Dũng 45729 30 Xã Đức An 45730 31 Xã Đức Đồng 45731 32 Xã Đức Lạng 45732 33 Xã Tân Hương 45733 34 Bưu Cục Phát Đức Thọ 45750 35 Bưu Cục Chợ Trổ 45751 36 Bưu Cục Chợ Giấy 45752 37 Bưu Cục Đức Đồng 45753

HUYỆN HƯƠNG SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hương Sơn 45800 2 Huyện ủy 45801 3 Hội đồng nhân dân 45802 4 Ủy ban nhân dân 45803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45804 6 Thị trấn Phố Châu 45806 7 Xã Sơn Trung 45807 8 Xã Sơn Bằng 45808 9 Xã Sơn Bình 45809 10 Xã Sơn Long 45810 11 Xã Sơn Trà 45811 12 Xã Sơn Hà 45812 13 Xã Sơn Mỹ 45813 14 Xã Sơn Châu 45814 15 Xã Sơn Ninh 45815 16 Xã Sơn Hòa 45816 17 Xã Sơn Tân 45817 18 Xã Sơn Thịnh 45818 19 Xã Sơn An 45819 20 Xã Sơn Tiến 45820 21 Xã Sơn Lễ 45821 22 Xã Sơn Giang 45822 23 Xã Sơn Quang 45823 24 Xã Sơn Lâm 45824 25 Xã Sơn Lĩnh 45825 26 Xã Sơn Diệm 45826 27 Xã Sơn Hàm 45827 28 Xã Sơn Phú 45828 29 Xã Sơn Phúc 45829 30 Xã Sơn Thủy 45830 31 Xã Sơn Mai 45831 32 Xã Sơn Trường 45832 33 Xã Sơn Tây 45833 34 Thị trấn Tây Sơn 45834 35 Xã Sơn Hồng 45835 36 Xã Sơn Kim 1 45836 37 Xã Sơn Kim 2 45837 38 Bưu Cục Phát Hương Sơn 45850 39 Bưu Cục Choi 45851 40 Bưu Cục Trưng 45852

HUYỆN VŨ QUANG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vũ Quang 45900 2 Huyện ủy 45901 3 Hội đồng nhân dân 45902 4 Ủy ban nhân dân 45903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45904 6 Thị trấn Vũ Quang 45906 7 Xã Đức Bồng 45907 8 Xã Đức Hương 45908 9 Xã Đức Liên 45909 10 Xã Đức Lĩnh 45910 11 Xã Đức Giang 45911 12 Xã Ân Phú 45912 13 Xã Sơn Thọ 45913 14 Xã Hương Điền 45914 15 Xã Hương Minh 45915 16 Xã Hương Thọ 45916 17 Xã Hương Quang 45917 18 Bưu Cục Phát Vũ Quang 45950 19 Bưu Cục Chợ Bộng 45951 20 BĐVHX Đức Lĩnh 1 45952

HUYỆN HƯƠNG KHÊ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hương Khê 46000 2 Huyện ủy 46001 3 Hội đồng nhân dân 46002 4 Ủy ban nhân dân 46003 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 46004 6 Thị trấn Hương Khê 46006 7 Xã Hương Đô 46007 8 Xã Lộc Yên 46008 9 Xã Hương Giang 46009 10 Xã Hương Thủy 46010 11 Xã Hà Linh 46011 12 Xã Phương Mỹ 46012 13 Xã Phương Điền 46013 14 Xã Phúc Đồng 46014 15 Xã Hòa Hải 46015 16 Xã Hương Bình 46016 17 Xã Hương Long 46017 18 Xã Gia Phố 46018 19 Xã Phú Phong 46019 20 Xã Phú Gia 46020 21 Xã Hương Vĩnh 46021 22 Xã Hương Xuân 46022 23 Xã Hương Trà 46023 24 Xã Hương Lâm 46024 25 Xã Hương Liên 46025 26 Xã Phúc Trạch 46026 27 Xã Hương Trạch 46027 28 Bưu Cục Phát Hương Khê 46050 29 Bưu Cục Phúc Đồng 46051

HUYỆN CẨM XUYÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cẩm Xuyên 46100 2 Huyện ủy 46101 3 Hội đồng nhân dân 46102 4 Ủy ban nhân dân 46103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 46104 6 Thị trấn Cẩm Xuyên 46106 7 Xã Cẩm Thăng 46107 8 Xã Cẩm Phúc 46108 9 Thị trấn Thiên Cầm 46109 10 Xã Cẩm Nhượng 46110 11 Xã Cẩm Dương 46111 12 Xã Cẩm Hòa 46112 13 Xã Cẩm Yên 46113 14 Xã Cẩm Nam 46114 15 Xã Cẩm Huy 46115 16 Xã Cẩm Quang 46116 17 Xã Cẩm Bình 46117 18 Xã Cẩm Vĩnh 46118 19 Xã Cẩm Thành 46119 20 Xã Cẩm Duệ 46120 21 Xã Cẩm Thạch 46121 22 Xã Cẩm Quan 46122 23 Xã Cẩm Mỹ 46123 24 Xã Cẩm Hưng 46124 25 Xã Cẩm Thịnh 46125 26 Xã Cẩm Sơn 46126 27 Xã Cẩm Lạc 46127 28 Xã Cẩm Minh 46128 29 Xã Cẩm Hà 46129 30 Xã Cẩm Lộc 46130 31 Xã Cẩm Trung 46131 32 Xã Cẩm Lĩnh 46132 33 Bưu Cục Phát Cẩm Xuyên 46150 34 Bưu Cục Cẩm Nhượng 46151 35 Bưu Cục Cẩm Thành 46152 36 Bưu Cục Quán Mới 46153

THỊ XÃ KỲ ANH

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Kỳ Anh 46200 2 Thị ủy 46201 3 Hội đồng nhân dân 46202 4 Ủy ban nhân dân 46203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 46204 6 Phường Sông Trí 46206 7 Xã Kỳ Hưng 46207 8 Xã Kỳ Hà 46208 9 Xã Kỳ Ninh 46209 10 Xã Kỳ Lợi 46210 11 Phường Kỳ Trinh 46211 12 Phường Kỳ Thịnh 46212 13 Phường Kỳ Long 46213 14 Phường Kỳ Liên 46214 15 Phường Kỳ Phương 46215 16 Xã Kỳ Nam 46216 17 Xã Kỳ Hoa 46217 18 Bưu Cục Phát Thị xã Kỳ Anh 46250 19 Bưu Cục KCN Fomorsa 46251 20 Bưu Cục Kỳ Long 46252 21 Bưu Cục Kỳ Ninh 46253

HUYỆN KỲ ANH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kỳ Anh 46300 2 Huyện ủy 46301 3 Hội đồng nhân dân 46302 4 Ủy ban nhân dân 46303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 46304 6 Xã Kỳ Đồng 46306 7 Xã Kỳ Phú 46307 8 Xã Kỳ Xuân 46308 9 Xã Kỳ Bắc 46309 10 Xã Kỳ Phong 46310 11 Xã Kỳ Tiến 46311 12 Xã Kỳ Giang 46312 13 Xã Kỳ Khang 46313 14 Xã Kỳ Trung 46314 15 Xã Kỳ Văn 46315 16 Xã Kỳ Thọ 46316 17 Xã Kỳ Thư 46317 18 Xã Kỳ Hải 46318 19 Xã Kỳ Châu 46319 20 Xã Kỳ Tân 46320 21 Xã Kỳ Hợp 46321 22 Xã Kỳ Tây 46322 23 Xã Kỳ Thượng 46323 24 Xã Kỳ Sơn 46324 25 Xã Kỳ Lâm 46325 26 Xã Kỳ Lạc 46326 27 Bưu Cục Phát Kỳ Anh 46350 28 Bưu Cục Kỳ Đồng 46351 29 Bưu Cục Chợ Voi 46352 30 Bưu Cục Kỳ Lâm 46353 31 Bưu Cục Kỳ Long 46354

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button