Tra Cứu

Mã Zipcode Hải Dương – Mã bưu điện Hải Dương mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Hải Dương 03000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 03001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 03002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 03003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 03004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 03005 7 Đảng ủy khối cơ quan 03009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 03010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 03011 10 Báo Hải Dương 03016 11 Hội đồng nhân dân 03021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 03030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 03035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 03036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 03040 16 Sở Công Thương 03041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 03042 18 Sở Lao động – Thương binh và xã hội 03043 19 Sở Tài chính 03045 20 Sở Thông tin và Truyền thông 03046 21 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 03047 22 Công an tỉnh 03049 23 Sở Nội vụ 03051 24 Sở Tư pháp 03052 25 Sở Giáo dục và Đào tạo 03053 26 Sở Giao thông vận tải 03054 27 Sở Khoa học và Công nghệ 03055 28 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03056 29 Sở Tài nguyên và Môi trường 03057 30 Sở Xây dựng 03058 31 Sở Y tế 03060 32 Bộ chỉ huy Quân sự 03061 33 Ban Dân tộc 03062 34 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 03063 35 Thanh tra tỉnh 03064 36 Trường chính trị tỉnh 03065 37 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 03066 38 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 03067 39 Bảo hiểm xã hội tỉnh 03070 40 Cục Thuế 03078 41 Cục Hải quan 03079 42 Cục Thống kê 03080 43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 03081 44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 03085 45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 03086 46 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 03087 47 Liên đoàn Lao động tỉnh 03088 48 Hội Nông dân tỉnh 03089 49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 03090 50 Tỉnh đoàn 03091 51 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 03092 52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 03093

THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Hải Dương 03100 2 Thành ủy 03101 3 Hội đồng nhân dân 03102 4 Ủy ban nhân dân 03103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 03104 6 Phường Trần Phú 03106 7 Phường Quang Trung 03107 8 Phường Nguyễn Trãi 03108 9 Phường Bình Hàn 03109 10 Phường Phạm Ngũ Lão 03110 11 Phường Trần Hưng Đạo 03111 12 Phường Lê Thanh Nghị 03112 13 Phường Hải Tân 03113 14 Phường Ngọc Châu 03114 15 Phường Nhị Châu 03115 16 Phường Cẩm Thượng 03116 17 Phường Thanh Bình 03117 18 Phường Tân Bình 03118 19 Phường Thạch Khôi 03119 20 Xã Tân Hưng 03120 21 Xã Nam Đồng 03121 22 Phường Ái Quốc 03122 23 Xã An Châu 03123 24 Xã Thượng Đạt 03124 25 Phường Việt Hòa 03125 26 Phường Tứ Minh 03126 27 Bưu Cục Phát Hải Dương 03150 28 Bưu Cục TMĐT Hải Dương 03151 29 Bưu Cục Hải Tân 03152 30 Bưu Cục Ngọc Châu 03153 31 Bưu Cục Thanh Bình 03154 32 Bưu Cục Tiền Trung 03155 33 Bưu Cục Hệ 1 Hải Dương 03199

HUYỆN THANH HÀ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thanh Hà 03200 2 Huyện ủy 03201 3 Hội đồng nhân dân 03202 4 Ủy ban nhân dân 03203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 03204 6 Thị trấn Thanh Hà 03206 7 Xã Thanh Xá 03207 8 Xã Thanh Xuân 03208 9 Xã Liên Mạc 03209 10 Xã Thanh Lang 03210 11 Xã Thanh An 03211 12 Xã Cẩm Chế 03212 13 Xã Việt Hồng 03213 14 Xã Tân Việt 03214 15 Xã Hồng Lạc 03215 16 Xã Quyết Thắng 03216 17 Xã Tiền Tiến 03217 18 Xã Thanh Hải 03218 19 Xã Tân An 03219 20 Xã Thanh Khê 03220 21 Xã An Lương 03221 22 Xã Phượng Hoàng 03222 23 Xã Thanh Sơn 03223 24 Xã Thanh Thủy 03224 25 Xã Trường Thành 03225 26 Xã Thanh Hồng 03226 27 Xã Vĩnh Lập 03227 28 Xã Thanh Cường 03228 29 Xã Thanh Bính 03229 30 Xã Hợp Đức 03230 31 Bưu Cục Phát Thanh Hà 03250 32 Bưu Cục Chợ Cháy 03251 33 Bưu Cục Chợ Hệ 03252

HUYỆN KIM THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kim Thành 03300 2 Huyện ủy 03301 3 Hội đồng nhân dân 03302 4 Ủy ban nhân dân 03303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 03304 6 Thị trấn Phú Thái 03306 7 Xã Phúc Thành A 03307 8 Xã Kim Xuyên 03308 9 Xã Việt Hưng 03309 10 Xã Tuấn Hưng 03310 11 Xã Thượng Vũ 03311 12 Xã Lai Vu 03312 13 Xã Cộng Hòa 03313 14 Xã Cổ Dũng 03314 15 Xã Ngũ Phúc 03315 16 Xã Kim Đính 03316 17 Xã Bình Dân 03317 18 Xã Liên Hòa 03318 19 Xã Đại Đức 03319 20 Xã Tam Kỳ 03320 21 Xã Đồng Gia 03321 22 Xã Cẩm La 03322 23 Xã Kim Tân 03323 24 Xã Kim Khê 03324 25 Xã Kim Anh 03325 26 Xã Kim Lương 03326 27 Bưu Cục Phát Kim Thành 03350 28 Bưu Cục Lai Khê 03351 29 Bưu Cục Đồng Gia 03352

HUYỆN KINH MÔN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kinh Môn 03400 2 Huyện ủy 03401 3 Hội đồng nhân dân 03402 4 Ủy ban nhân dân 03403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 03404 6 Thị trấn Kinh Môn 03406 7 Thị trấn Phú Thứ 03407 8 Thị trấn Minh Tân 03408 9 Xã Tân Dân 03409 10 Xã Duy Tân 03410 11 Xã Hoành Sơn 03411 12 Xã Thất Hùng 03412 13 Xã Bạch Đằng 03413 14 Xã Lê Ninh 03414 15 Xã Phúc Thành B 03415 16 Xã Quang Trung 03416 17 Xã Thăng Long 03417 18 Xã Lạc Long 03418 19 Xã Hiệp Hòa 03419 20 Xã Thái Sơn 03420 21 Xã Phạm Mệnh 03421 22 Xã Hiệp Sơn 03422 23 Xã An Sinh 03423 24 Xã Thượng Quận 03424 25 Xã An Phụ 03425 26 Xã Hiệp An 03426 27 Xã Long Xuyên 03427 28 Xã Hiến Thành 03428 29 Xã Minh Hòa 03429 30 Xã Thái Thịnh 03430 31 Bưu Cục Phát Kinh Môn 03450 32 Bưu Cục Nhị Chiểu 03451 33 Bưu Cục Hoàng Thạch 03452 34 Bưu Cục Thái Mông 03453

THỊ XÃ CHÍ LINH

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Chí Linh 03500 2 Thị ủy 03501 3 Hội đồng nhân dân 03502 4 Ủy ban nhân dân 03503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 03504 6 Phường Sao Đỏ 03506 7 Xã Văn Đức 03507 8 Phường Hoàng Tân 03508 9 Xã Hoàng Tiến 03509 10 Phường Bến Tắm 03510 11 Xã Hoàng Hoa Thám 03511 12 Xã Bắc An 03512 13 Xã Lê Lợi 03513 14 Xã Hưng Đạo 03514 15 Phường Phả Lại 03515 16 Xã Cổ Thành 03516 17 Xã Nhân Huệ 03517 18 Phường Văn An 03518 19 Phường Cộng Hòa 03519 20 Phường Chí Minh 03520 21 Phường Thái Học 03521 22 Xã An Lạc 03522 23 Xã Kênh Giang 03523 24 Xã Tân Dân 03524 25 Xã Đồng Lạc 03525 26 Bưu Cục Phát Chí Linh 03535 27 Bưu Cục Bến Tắm 03536 28 Bưu Cục Phả Lại 03537 29 Bưu Cục Lục Đầu Giang 03538 30 Bưu Cục Tân Dân 03539

HUYỆN NAM SÁCH

0 1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nam Sách 03550 2 Huyện ủy 03551 3 Hội đồng nhân dân 03552 4 Ủy ban nhân dân 03553 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 03554 6 Thị trấn Nam Sách 03556 7 Xã An Lâm 03557 8 Xã Phú Điền 03558 9 Xã Cộng Hòa 03559 10 Xã An Bình 03560 11 Xã Thanh Quang 03561 12 Xã Nam Tân 03562 13 Xã Nam Hưng 03563 14 Xã Hợp Tiến 03564 15 Xã Hiệp Cát 03565 16 Xã Nam Chính 03566 17 Xã Quốc Tuấn 03567 18 Xã Nam Trung 03568 19 Xã An Sơn 03569 20 Xã Thái Tân 03570 21 Xã Minh Tân 03571 22 Xã Hồng Phong 03572 23 Xã Nam Hồng 03573 24 Xã Đồng Lạc 03574 25 Bưu Cục Phát Nam Sách 03585 26 Bưu Cục Thị Trấn Nam Sách 03586 27 Bưu Cục Thanh Quang 03587

HUYỆN CẨM GIÀNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cẩm Giàng 03600 2 Huyện ủy 03601 3 Hội đồng nhân dân 03602 4 Ủy ban nhân dân 03603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 03604 6 Thị trấn Cẩm Giàng 03606 7 Thị trấn Lai Cách 03607 8 Xã Cao An 03608 9 Xã Đức Chính 03609 10 Xã Cẩm Sơn 03610 11 Xã Cẩm Văn 03611 12 Xã Cẩm Vũ 03612 13 Xã Cẩm Định 03613 14 Xã Cẩm Hoàng 03614 15 Xã Thạch Lỗi 03615 16 Xã Cẩm Hưng 03616 17 Xã Ngọc Liên 03617 18 Xã Kim Giang 03618 19 Xã Lương Điền 03619 20 Xã Cẩm Điền 03620 21 Xã Cẩm Phúc 03621 22 Xã Tân Trường 03622 23 Xã Cẩm Đông 03623 24 Xã Cẩm Đoài 03624 25 Bưu Cục Phát Cẩm Giàng 03630 26 Bưu Cục Văn Thai 03631 27 Bưu Cục Cầu Ghẽ 03632 28 Bưu Cục Cẩm Giàng Ga 03633 29 Bưu Cục Phúc Điền 03634 30 Bưu Cục Đông Giao 03635

HUYỆN GIA LỘC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Gia Lộc 03650 2 Huyện ủy 03651 3 Hội đồng nhân dân 03652 4 Ủy ban nhân dân 03653 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 03654 6 Thị trấn Gia Lộc 03656 7 Xã Gia Khánh 03657 8 Xã Gia Lương 03658 9 Xã Tân Tiến 03659 10 Xã Gia Xuyên 03660 11 Xã Gia Tân 03661 12 Xã Liên Hồng 03662 13 Xã Thống Nhất 03663 14 Xã Trùng Khánh 03664 15 Xã Yết Kiêu 03665 16 Xã Gia Hòa 03666 17 Xã Phương Hưng 03667 18 Xã Toàn Thắng 03668 19 Xã Lê Lợi 03669 20 Xã Phạm Trấn 03670 21 Xã Nhật Tân 03671 22 Xã Quang Minh 03672 23 Xã Đồng Quang 03673 24 Xã Đức Xương 03674 25 Xã Thống Kênh 03675 26 Xã Đoàn Thượng 03676 27 Xã Hồng Hưng 03677 28 Xã Hoàng Diệu 03678 29 Bưu Cục Phát Gia Lộc 03685 30 Bưu Cục Đoàn Thượng 03686 31 Bưu Cục Hồng Hưng 03687

HUYỆN BÌNH GIANG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bình Giang 03700 2 Huyện ủy 03701 3 Hội đồng nhân dân 03702 4 Ủy ban nhân dân 03703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 03704 6 Thị trấn Kẻ Sặt 03706 7 Xã Tráng Liệt 03707 8 Xã Thúc Kháng 03708 9 Xã Thái Dương 03709 10 Xã Thái Hòa 03710 11 Xã Tân Hồng 03711 12 Xã Bình Minh 03712 13 Xã Thái Học 03713 14 Xã Bình Xuyên 03714 15 Xã Nhân Quyền 03715 16 Xã Cổ Bi 03716 17 Xã Hồng Khê 03717 18 Xã Long Xuyên 03718 19 Xã Tân Việt 03719 20 Xã Hùng Thắng 03720 21 Xã Vĩnh Tuy 03721 22 Xã Vĩnh Hồng 03722 23 Xã Hưng Thịnh 03723 24 Bưu Cục Phát Bình Giang 03730 25 Bưu Cục Quán Gỏi 03731 26 Bưu Cục Thái Học 03732

HUYỆN THANH MIỆN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thanh Miện 03750 2 Huyện ủy 03751 3 Hội đồng nhân dân 03752 4 Ủy ban nhân dân 03753 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 03754 6 Thị trấn Thanh Miện 03756 7 Xã Lam Sơn 03757 8 Xã Phạm Kha 03758 9 Xã Thanh Tùng 03759 10 Xã Đoàn Tùng 03760 11 Xã Hồng Quang 03761 12 Xã Ngô Quyền 03762 13 Xã Tân Trào 03763 14 Xã Đoàn Kết 03764 15 Xã Lê Hồng 03765 16 Xã Cao Thắng 03766 17 Xã Chi Lăng Bắc 03767 18 Xã Chi Lăng Nam 03768 19 Xã Diên Hồng 03769 20 Xã Tiền Phong 03770 21 Xã Thanh Giang 03771 22 Xã Ngũ Hùng 03772 23 Xã Tứ Cường 03773 24 Xã Hùng Sơn 03774 25 Bưu Cục Phát Thanh Miện 03780 26 Bưu Cục Hồng Quang 03781 27 Bưu Cục Ngũ Hùng 03782 28 Bưu Cục Thanh Giang 03783

HUYỆN NINH GIANG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ninh Giang 03800 2 Huyện ủy 03801 3 Hội đồng nhân dân 03802 4 Ủy ban nhân dân 03803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 03804 6 Thị trấn Ninh Giang 03806 7 Xã Đồng Tâm 03807 8 Xã Vĩnh Hòa 03808 9 Xã Ninh Thành 03809 10 Xã Tân Hương 03810 11 Xã Nghĩa An 03811 12 Xã Quyết Thắng 03812 13 Xã Ứng Hoè 03813 14 Xã Ninh Hòa 03814 15 Xã Hồng Đức 03815 16 Xã Vạn Phúc 03816 17 Xã An Đức 03817 18 Xã Hoàng Hanh 03818 19 Xã Quang Hưng 03819 20 Xã Tân Quang 03820 21 Xã Văn Hội 03821 22 Xã Văn Giang 03822 23 Xã Hưng Thái 03823 24 Xã Hưng Long 03824 25 Xã Hồng Phúc 03825 26 Xã Tân Phong 03826 27 Xã Kiến Quốc 03827 28 Xã Đông Xuyên 03828 29 Xã Ninh Hải 03829 30 Xã Hồng Dụ 03830 31 Xã Hồng Thái 03831 32 Xã Hồng Phong 03832 33 Xã Hiệp Lực 03833 34 Bưu Cục Phát Ninh Giang 03850 35 Bưu Cục Cầu Ràm 03851 36 Bưu Cục Kiến Quốc 03852

HUYỆN TỨ KỲ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tứ Kỳ 03900 2 Huyện ủy 03901 3 Hội đồng nhân dân 03902 4 Ủy ban nhân dân 03903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 03904 6 Thị trấn Tứ Kỳ 03906 7 Xã Đông Kỳ 03907 8 Xã Quang Phục 03908 9 Xã Bình Lăng 03909 10 Xã Tái Sơn 03910 11 Xã Hưng Đạo 03911 12 Xã Đại Đồng 03912 13 Xã Kỳ Sơn 03913 14 Xã Ngọc Sơn 03914 15 Xã Ngọc Kỳ 03915 16 Xã Tân Kỳ 03916 17 Xã Dân Chủ 03917 18 Xã Quảng Nghiệp 03918 19 Xã Đại Hợp 03919 20 Xã Quang Khải 03920 21 Xã Minh Đức 03921 22 Xã Tây Kỳ 03922 23 Xã Văn Tố 03923 24 Xã Phượng Kỳ 03924 25 Xã Hà Kỳ 03925 26 Xã Hà Thanh 03926 27 Xã Tiên Động 03927 28 Xã Nguyên Giáp 03928 29 Xã Quang Trung 03929 30 Xã Cộng Lạc 03930 31 Xã An Thanh 03931 32 Xã Tứ Xuyên 03932 33 Bưu Cục Phát Tứ Kỳ 03950 34 Bưu Cục Hưng Đạo 03951 35 Bưu Cục Cầu Xe 03952

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button