Tra Cứu

Mã Zipcode Hậu Giang – Mã bưu điện Hậu Giang mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Hậu Giang 95000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 95001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 95002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 95003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 95004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 95005 7 Đảng ủy khối cơ quan 95009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 95010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 95011 10 Báo Hậu Giang 95016 11 Hội đồng nhân dân 95021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 95030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 95035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 95036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 95040 16 Sở Công Thương 95041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 95042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 95043 19 Sở Tài chính 95045 20 Sở Thông tin và Truyền thông 95046 21 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 95047 22 Công an tỉnh 95049 23 Sở Nội vụ 95051 24 Sở Tư pháp 95052 25 Sở Giáo dục và Đào tạo 95053 26 Sở Giao thông vận tải 95054 27 Sở Khoa học và Công nghệ 95055 28 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 95056 29 Sở Tài nguyên và Môi trường 95057 30 Sở Xây dựng 95058 31 Sở Y tế 95060 32 Bộ chỉ huy Quân sự 95061 33 Ban Dân tộc 95062 34 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 95063 35 Thanh tra tỉnh 95064 36 Trường chính trị tỉnh 95065 37 Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam 95066 38 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 95067 39 Bảo hiểm xã hội tỉnh 95070 40 Cục Thuế 95078 41 Chi cục Hải quan 95079 42 Cục Thống kê 95080 43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 95081 44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 95085 45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 95086 46 Hội Văn học nghệ thuật 95087 47 Liên đoàn Lao động tỉnh 95088 48 Hội Nông dân tỉnh 95089 49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 95090 50 Tỉnh đoàn 95091 51 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 95092 52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 95093

THÀNH PHỐ VỊ THANH

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Vị Thanh 95100 2 Thành ủy 95101 3 Hội đồng nhân dân 95102 4 Ủy ban nhân dân 95103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95104 6 Phường 1 95106 7 Phường 5 95107 8 Phường 4 95108 9 Xã Vị Tân 95109 10 Phường 7 95110 11 Phường 3 95111 12 Xã Hoả Lựu 95112 13 Xã Tân Tiến 95113 14 Xã Hoả Tiến 95114 15 Bưu Cục Phát Vị Thanh 95150 16 Bưu Cục Phường 1 95151 17 Bưu Cục Phường 7 95152 18 BĐVHX Tân Tiến 95153 19 Bưu Cục Hệ 1 Hậu Giang 95199

HUYỆN VỊ THỦY

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vị Thủy 95200 2 Huyện ủy 95201 3 Hội đồng nhân dân 95202 4 Ủy ban nhân dân 95203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95204 6 Thị trấn Nàng Mau 95206 7 Xã Vị Thắng 95207 8 Xã Vị Trung 95208 9 Xã Vĩnh Tường 95209 10 Xã Vĩnh Trung 95210 11 Xã Vị Bình 95211 12 Xã Vị Thanh 95212 13 Xã Vị Đông 95213 14 Xã Vị Thuỷ 95214 15 Xã Vĩnh Thuận Tây 95215 16 Bưu Cục Phát Vị Thủy 95250 17 Bưu Cục Vị Thanh 95251

HUYỆN LONG MỸ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Long Mỹ 95300 2 Huyện ủy 95301 3 Hội đồng nhân dân 95302 4 Ủy ban nhân dân 95303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95304 6 Xã Vĩnh Viễn 95306 7 Xã Vĩnh Viễn A 95307 8 Xã Lương Nghĩa 95308 9 Xã Lương Tâm 95309 10 Xã Xã Phiên 95310 11 Xã Thuận Hòa 95311 12 Xã Thuận Hưng 95312 13 Xã Vĩnh Thuận Đông 95313 14 Bưu Cục Phát Long Mỹ 95350 15 Bưu Cục Vĩnh Viễn 95351

THỊ XÃ LONG MỸ

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Long Mỹ 95400 2 Thị ủy 95401 3 Hội đồng nhân dân 95402 4 Ủy ban nhân dân 95403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95404 6 Phường Bình Thạnh 95406 7 Phường Vĩnh Tường 95407 8 Phường Thuận An 95408 9 Xã Long Phú 95409 10 Xã Long Trị A 95410 11 Xã Long Bình 95411 12 Xã Long Trị 95412 13 Xã Tân Phú 95413 14 Phường Trà Lồng 95414 15 Bưu Cục Phát Long Mỹ 95450 16 Bưu Cục Trà Lồng 95451

HUYỆN PHỤNG HIỆP

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phụng Hiệp 95500 2 Huyện ủy 95501 3 Hội đồng nhân dân 95502 4 Ủy ban nhân dân 95503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95504 6 Thị trấn Cây Dương 95506 7 Xã Phụng Hiệp 95507 8 Xã Hòa Mỹ 95508 9 Xã Hiệp Hưng 95509 10 Thị trấn Búng Tàu 95510 11 Xã Tân Phước Hưng 95511 12 Xã Tân Long 95512 13 Xã Long Thạnh 95513 14 Xã Thạnh Hòa 95514 15 Xã Bình Thành 95515 16 Xã Tân Bình 95516 17 Thị trấn Kinh Cùng 95517 18 Xã Hòa An 95518 19 Xã Phương Bình 95519 20 Xã Phương Phú 95520 21 Bưu Cục Phát Phụng Hiệp 95550 22 Bưu Cục Hòa Mỹ 95551 23 Bưu Cục Tân Phước Hưng 95552 24 Bưu Cục Cầu Trắng 95553 25 Bưu Cục Long Thạnh 95554 26 Bưu Cục Hòa An 95555 27 Bưu Cục Phương Bình 95556 28 BĐVHX Cầu Mong 95557

THỊ XÃ NGÃ BẢY

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Ngã Bảy 95600 2 Thị ủy 95601 3 Hội đồng nhân dân 95602 4 Ủy ban nhân dân 95603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95604 6 Phường Ngã Bảy 95606 7 Xã Đại Thành 95607 8 Xã Hiệp Lợi 95608 9 Phường Lái Hiếu 95609 10 Phường Hiệp Thành 95610 11 Xã Tân Thành 95611 12 Bưu Cục Phát Ngã Bảy 95650 13 Bưu Cục Phường Ngã Bảy 95651

HUYỆN CHÂU THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Thành 95700 2 Huyện ủy 95701 3 Hội đồng nhân dân 95702 4 Ủy ban nhân dân 95703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95704 6 Thị trấn Ngã Sáu 95706 7 Xã Phú Hữu 95707 8 Xã Phú An 95708 9 Xã Đông Thạnh 95709 10 Xã Đông Phước A 95710 11 Xã Đông Phước 95711 12 Xã Phú Tân 95712 13 Thị trấn Mái Dầm 95713 14 Xã Đông Phú 95714 15 Bưu Cục Phát Châu Thành 95750 16 Bưu Cục Mái Dầm 95751

HUYỆN CHÂU THÀNH A

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Thành A 95800 2 Huyện ủy 95801 3 Hội đồng nhân dân 95802 4 Ủy ban nhân dân 95803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95804 6 Thị trấn Một Ngàn 95806 7 Thị trấn Rạch Gòi 95807 8 Xã Nhơn Nghĩa A 95808 9 Xã Trường Long A 95809 10 Xã Trường Long Tây 95810 11 Xã Tân Hoà 95811 12 Thị trấn Bảy Ngàn 95812 13 Xã Thạnh Xuân 95813 14 Xã Tân Phú Thạnh 95814 15 Thị trấn Cái Tắc 95815 16 Bưu Cục Phát Châu Thành A 95850 17 Bưu Cục Tân Hòa 95851 18 Bưu Cục Thạnh Xuân 95852 19 Bưu Cục Tân Phú Thạnh 95853 20 Bưu Cục Cái Tắc 95854

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button