Tra Cứu

Mã Zipcode Thái Bình – Mã bưu điện Thái Bình mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Thái Bình 06000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 06001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 06002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 06003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 06004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 06005 7 Đảng ủy khối cơ quan 06009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 06010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 06011 10 Báo Thái Bình 06016 11 Hội đồng nhân dân 06021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 06030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 06035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 06036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 06040 16 Sở Công Thương 06041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 06042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 06043 19 Sở Ngoại vụ 06044 20 Sở Tài chính 06045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 06046 22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 06047 23 Công an tỉnh 06049 24 Sở Nội vụ 06051 25 Sở Tư pháp 06052 26 Sở Giáo dục và Đào tạo 06053 27 Sở Giao thông vận tải 06054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 06055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 06057 31 Sở Xây dựng 06058 32 Sở Y tế 06060 33 Bộ chỉ huy Quân sự 06061 34 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 06063 35 Thanh tra tỉnh 06064 36 Trường chính trị tỉnh Thái Bình 06065 37 Cơ quan đại diện của Thông tấn Xã Việt Nam 06066 38 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 06067 39 Bảo hiểm Xã hội tỉnh 06070 40 Cục Thuế 06078 41 Chi Cục Hải quan 06079 42 Cục Thống kê 06080 43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 06081 44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 06085 45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 06086 46 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 06087 47 Liên đoàn Lao động tỉnh 06088 48 Hội Nông dân tỉnh 06089 49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 06090 50 Tỉnh đoàn 06091 51 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 06092 52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 06093

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Thái Bình 06100 2 Thành ủy 06101 3 Hội đồng nhân dân 06102 4 Ủy ban nhân dân 06103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06104 6 Phường Trần Hưng Đạo 06106 7 Phường Đề Thám 06107 8 Phường Bồ Xuyên 06108 9 Phường Lê Hồng Phong 06109 10 Phường Hoàng Diệu 06110 11 Xã Đông Mỹ 06111 12 Xã Đông Thọ 06112 13 Xã Đông Hòa 06113 14 Phường Tiền Phong 06114 15 Xã Tân Bình 06115 16 Xã Phú Xuân 06116 17 Phường Phú Khánh 06117 18 Phường Kỳ Bá 06118 19 Xã Vũ Phúc 06119 20 Xã Vũ Chính 06120 21 Phường Quang Trung 06121 22 Phường Trần Lãm 06122 23 Xã Vũ Lạc 06123 24 Xã Vũ Đông 06124 25 Bưu Cục Phát Thái Bình 06050 26 Bưu Cục KHL Thái Bình 06051 27 Bưu Cục An Lê 06052 28 Bưu Cục Chơ Đác 06053 29 Bưu Cục HCC Thái Bình 06098 30 Bưu Cục Hệ 1 Thái Bình 06199

HUYỆN KIẾN XƯƠNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kiến Xương 06200 2 Huyện ủy 06201 3 Hội đồng nhân dân 06202 4 Ủy ban nhân dân 06203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06204 6 Thị trấn Thanh Nê 06206 7 Xã An Bồi 06207 8 Xã Bình Minh 06208 9 Xã Hòa Bình 06209 10 Xã Đình Phùng 06210 11 Xã Nam Cao 06211 12 Xã Thương Hiền 06212 13 Xã Lê Lơi 06213 14 Xã Quyết Tiến 06214 15 Xã Hồng Thái 06215 16 Xã Trà Giang 06216 12 Xã Quốc Tuấn 06217 13 Xã An Bình 06218 14 Xã Vũ Tây 06219 15 Xã Vũ Sơn 06220 16 Xã Vũ Lê 06221 17 Xã Bình Nguyên 06222 18 Xã Thanh Tân 06223 19 Xã Quang Lịch 06224 20 Xã Vũ An 06225 21 Xã Vũ Ninh 06226 22 Xã Vũ Quí 06227 23 Xã Vũ Trung 06228 24 Xã Vũ Thắng 06229 25 Xã Vũ Hòa 06230 26 Xã Quang Bình 06231 27 Xã Vũ Công 06232 28 Xã Vũ Bình 06233 29 Xã Minh Tân 06234 30 Xã Bình Thanh 06235 31 Xã Hồng Tiến 06236 32 Xã Bình Định 06237 33 Xã Nam Bình 06238 34 Xã Quang Hưng 06239 35 Xã Quang Trung 06240 36 Xã Minh Hưng 06241 37 Xã Quang Minh 06242 38 Bưu Cục Phát Kiến Xương 06250 39 Bưu Cục Chơ Lụ 06251 40 Bưu Cục Chơ Soc 06252 41 Bưu Cục Chơ Gốc 06253

HUYỆN TIỀN HẢI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tiền Hải 06300 2 Huyện ủy 06301 3 Hội đồng nhân dân 06302 4 Ủy ban nhân dân 06303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06304 6 Thị trấn Tiền Hải 06306 7 Xã Tây Sơn 06307 8 Xã Đông Cơ 06308 9 Xã Đông Minh 06309 10 Xã Đông Hoàng 06310 11 Xã Đông Long 06311 12 Xã Đông Hải 06312 13 Xã Đông Trà 06313 14 Xã Đông Xuyên 06314 15 Xã Đông Quí 06315 16 Xã Đông Trung 06316 17 Xã Đông Phong 06317 18 Xã Tây Ninh 06318 19 Xã Tây Lương 06319 20 Xã Vũ Lăng 06320 21 Xã Tây An 06321 22 Xã An Ninh 06322 23 Xã Tây Giang 06323 24 Xã Phương Công 06324 25 Xã Tây Phong 06325 26 Xã Vân Trường 06326 27 Xã Bắc Hải 06327 28 Xã Nam Hải 06328 29 Xã Nam Hà 06329 30 Xã Nam Chính 06330 31 Xã Nam Hồng 06331 32 Xã Nam Trung 06332 33 Xã Nam Hưng 06333 34 Xã Nam Phú 06334 35 Xã Nam Thịnh 06335 36 Xã Nam Thắng 06336 37 Xã Nam Thanh 06337 38 Xã Nam Cường 06338 39 Xã Tây Tiến 06339 40 Xã Đông Lâm 06340 41 Bưu Cục Phát Tiền Hải 06350 42 Bưu Cục Đồng Châu 06351 43 Bưu Cục Hướng Tân 06352 44 Bưu Cục Kênh Xuyên 06353 45 Bưu Cục Trung Đồng 06354

HUYỆN THÁI THỤY

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thái Thụy 06400 2 Huyện ủy 06401 3 Hội đồng nhân dân 06402 4 Ủy ban nhân dân 06403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06404 6 Thị trấn Diêm Điền 06406 7 Xã Thụy Lương 06407 8 Xã Thụy Hải 06408 9 Xã Thụy Xuân 06409 10 Xã Thụy An 06410 11 Xã Thụy Trường 06411 12 Xã Thụy Tân 06412 13 Xã Thụy Dũng 06413 14 Xã Thụy Hồng 06414 15 Xã Hồng Quỳnh 06415 16 Xã Thụy Quỳnh 06416 17 Xã Thụy Trình 06417 18 Xã Thụy Bình 06418 19 Xã Thụy Văn 06419 20 Xã Thụy Việt 06420 21 Xã Thụy Hưng 06421 22 Xã Thụy Ninh 06422 23 Xã Thụy Chính 06423 24 Xã Thụy Dân 06424 25 Xã Thụy Phúc 06425 26 Xã Thụy Dương 06426 27 Xã Thụy Sơn 06427 28 Xã Thụy Phong 06428 29 Xã Thụy Duyên 06429 30 Xã Thụy Thanh 06430 31 Xã Thái Giang 06431 32 Xã Thái Sơn 06432 33 Xã Thái Hà 06433 34 Xã Thái Phúc 06434 35 Xã Thái Dương 06435 36 Xã Thái Hồng 06436 37 Xã Thái Thuần 06437 38 Xã Thái Học 06438 39 Xã Thái Thịnh 06439 40 Xã Thái Thành 06440 41 Xã Thái Thọ 06441 42 Xã Mỹ Lộc 06442 43 Xã Thái Đô 06443 44 Xã Thái Hoà 06444 45 Xã Thái An 06445 46 Xã Thái Xuyên 06446 47 Xã Thái Tân 06447 48 Xã Thái Hưng 06448 49 Xã Thái Nguyên 06449 50 Xã Thái Thuỷ 06450 51 Xã Thụy Liên 06451 52 Xã Thụy Hà 06452 53 Xã Thái Thương 06453 54 Bưu Cục Phát Thái Thụy 06475 55 Bưu Cục Thụy Xuân 06476 56 Bưu Cục Chơ Giành 06477 57 Bưu Cục Thụy Phong 06478 58 Bưu Cục Chơ Thương 06479 59 Bưu Cục Chơ Tây 06480 60 Bưu Cục Thái Hòa 06481 61 Bưu Cục Cầu Cau 06482

HUYỆN QUỲNH PHỤ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Quỳnh Phụ 06600 2 Huyện ủy 06601 3 Hội đồng nhân dân 06602 4 Ủy ban nhân dân 06603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06604 6 Thị trấn Quỳnh Côi 06606 7 Xã Quỳnh Hồng 06607 8 Xã Quỳnh Minh 06608 9 Xã An Thái 06609 10 Xã An Khê 06610 11 Xã An Đồng 06611 12 Xã An Hiệp 06612 13 Xã Quỳnh Thọ 06613 14 Xã Quỳnh Hoa 06614 15 Xã Quỳnh Giao 06615 16 Xã Quỳnh Hoàng 06616 17 Xã Quỳnh Lâm 06617 18 Xã Quỳnh Ngọc 06618 19 Xã Quỳnh Khê 06619 20 Xã Quỳnh Sơn 06620 21 Xã Quỳnh Châu 06621 22 Xã Quỳnh Mỹ 06622 23 Xã Quỳnh Nguyên 06623 24 Xã Quỳnh Bảo 06624 25 Xã Quỳnh Trang 06625 26 Xã Quỳnh Hưng 06626 27 Xã Quỳnh Hải 06627 28 Xã Quỳnh Hội 06628 29 Xã Quỳnh Xá 06629 30 Xã An Vinh 06630 31 Xã Đông Hải 06631 32 Xã An Tràng 06632 33 Xã Đồng Tiến 06633 34 Xã An Mỹ 06634 35 Xã An Dục 06635 36 Xã An Thanh 06636 37 Xã An Vũ 06637 38 Xã An Lê 06638 39 Thị trấn An Bài 06639 40 Xã An Quí 06640 41 Xã An ấp 06641 42 Xã An Cầu 06642 43 Xã An Ninh 06643 44 Bưu Cục Phát Quỳnh Phụ 06650 45 Bưu Cục Chơ Mụa 06651 46 Bưu Cục Bến Hiệp 06652 47 Bưu Cục Quỳnh Lang 06653 48 Bưu Cục Chơ Hới 06654 49 Bưu Cục Cầu Vật 06655 50 Bưu Cục Tư Môi 06656

HUYỆN HƯNG HÀ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hưng Hà 06700 2 Huyện ủy 06701 3 Hội đồng nhân dân 06702 4 Ủy ban nhân dân 06703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06704 6 Thị trấn Hưng Hà 06706 7 Xã Minh Khai 06707 8 Xã Hồng Lĩnh 06708 9 Xã Hoà Bình 06709 10 Xã Chi Lăng 06710 11 Xã Tây Đô 06711 12 Xã Thống Nhất 06712 13 Xã Đông Đô 06713 14 Xã Bắc Sơn 06714 15 Xã Văn Cẩm 06715 16 Xã Duyên Hải 06716 17 Xã Dân Chủ 06717 18 Xã Điệp Nông 06718 19 Xã Hùng Dũng 06719 20 Xã Đoan Hùng 06720 21 Xã Tân Tiến 06721 22 Xã Phúc Khánh 06722 23 Xã Hòa Tiến 06723 24 Xã Cộng Hòa 06724 25 Xã Canh Tân 06725 26 Xã Tân Lê 06726 27 Thị trấn Hưng Nhân 06727 28 Xã Tân Hòa 06728 29 Xã Liên Hiệp 06729 30 Xã Tiến Đức 06730 31 Xã Thái Hưng 06731 32 Xã Hồng An 06732 33 Xã Thái Phương 06733 34 Xã Kim Chung 06734 35 Xã Minh Tân 06735 36 Xã Độc Lập 06736 37 Xã Minh Hòa 06737 38 Xã Hồng Minh 06738 39 Xã Chí Hòa 06739 40 Xã Văn Lang 06740 41 Bưu Cục Hưng Hà 06750 42 Bưu Cục Cống Rút 06751 43 Bưu Cục Hưng Nhân 06752 44 Bưu Cục Chơ Nhội 06753 45 Bưu Cục Chiều Dương 06754

HUYỆN ĐÔNG HƯNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đông Hưng 06800 2 Huyện ủy 06801 3 Hội đồng nhân dân 06802 4 Ủy ban nhân dân 06803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06804 6 Thị trấn Đông Hưng 06806 7 Xã Đông Xá 06807 8 Xã Đông Cường 06808 9 Xã Đông Phương 06809 10 Xã Đông Sơn 06810 11 Xã Đông La 06811 12 Xã Liên Giang 06812 13 Xã Đô Lương 06813 14 Xã An Châu 06814 15 Xã Phú Lương 06815 16 Xã Mê Linh 06816 17 Xã Hơp Tiến 06817 18 Xã Chương Dương 06818 19 Xã Lô Giang 06819 20 Xã Minh Tân 06820 21 Xã Thăng Long 06821 22 Xã Hồng Việt 06822 23 Xã Hồng Châu 06823 24 Xã Bạch Đằng 06824 25 Xã Hồng Giang 06825 26 Xã Hoa Nam 06826 27 Xã Hoa Lư 06827 28 Xã Minh Châu 06828 29 Xã Đồng Phú 06829 30 Xã Trọng Quan 06830 31 Xã Phú Châu 06831 32 Xã Phong Châu 06832 33 Xã Nguyên Xá 06833 34 Xã Đông Hơp 06834 35 Xã Đông Các 06835 36 Xã Đông Động 06836 37 Xã Đông Quang 06837 38 Xã Đông Dương 06838 39 Xã Đông Xuân 06839 40 Xã Đông Vinh 06840 41 Xã Đông Hoàng 06841 42 Xã Đông Á 06842 43 Xã Đông Huy 06843 44 Xã Đông Phong 06844 45 Xã Đông Lĩnh 06845 46 Xã Đông Tân 06846 47 Xã Đông Kinh 06847 48 Xã Đông Giang 06848 49 Xã Đông Hà 06849 50 Bưu Cục Phát Đông Hưng 06875 51 Bưu Cục Cầu Vàng 06876 52 Bưu Cục Châu Giang 06877 53 Bưu Cục Đống Năm 06878 54 Bưu Cục Mê Linh 06879 55 Bưu Cục Phố Tăng 06880 56 Bưu Cục Tiên Hưng 06881

HUYỆN VŨ THƯ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vũ Thư 06900 2 Huyện ủy 06901 3 Hội đồng nhân dân 06902 4 Ủy ban nhân dân 06903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06904 6 Thị trấn Vũ Thư 06906 7 Xã Minh Quang 06907 8 Xã Tân Hòa 06908 9 Xã Tân Phong 06909 10 Xã Phúc Thành 06910 11 Xã Minh Lãng 06911 12 Xã Minh Khai 06912 13 Xã Song Lãng 06913 14 Xã Hiệp Hòa 06914 15 Xã Xuân Hòa 06915 16 Xã Đồng Thanh 06916 17 Xã Hồng Lý 06917 18 Xã Việt Hùng 06918 19 Xã Tam Quang 06919 20 Xã Dũng Nghĩa 06920 21 Xã Bách Thuận 06921 22 Xã Tân Lập 06922 23 Xã Tự Tân 06923 24 Xã Nguyên Xá 06924 25 Xã Hồng Phong 06925 26 Xã Duy Nhất 06926 27 Xã Vũ Tiến 06927 28 Xã Vũ Đoài 06928 29 Xã Vũ Vân 06929 30 Xã Vũ Vinh 06930 31 Xã Vũ Hội 06931 32 Xã Việt Thuận 06932 33 Xã Trung An 06933 34 Xã Song An 06934 35 Xã Hòa Bình 06935 36 Bưu Cục Phát Vũ Thư 06950 37 Bưu Cục Chơ Mê 06951 38 Bưu Cục Hiệp Hòa 06952 39 Bưu Cục Chơ Búng 06953 40 Bưu Cục Tân Đệ 06954 41 Bưu Cục Bồng Tiên 06955 42 Bưu Cục Cầu Cọi 06956

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button