Tra Cứu

Mã Zipcode Vĩnh Long – Mã bưu điện Vĩnh Long mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Vĩnh Long 85000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 85001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 85002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 85003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 85004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 85005 7 Đảng ủy khối cơ quan 85009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 85010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 85011 10 Báo Vĩnh Long 85016 11 Hội đồng nhân dân 85021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 85030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 85035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 85036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 85040 16 Sở Công Thương 85041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 85042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 85043 19 Sở Tài chính 85045 20 Sở Thông tin và Truyền thông 85046 21 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 85047 22 Công an tỉnh 85049 23 Sở Nội vụ 85051 24 Sở Tư pháp 85052 25 Sở Giáo dục và Đào tạo 85053 26 Sở Giao thông vận tải 85054 27 Sở Khoa học và Công nghệ 85055 28 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 85056 29 Sở Tài nguyên và Môi trường 85057 30 Sở Xây dựng 85058 31 Sở Y tế 85060 32 Bộ chỉ huy Quân sự 85061 33 Ban Dân tộc 85062 34 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 85063 35 Thanh tra tỉnh 85064 36 Trường chính trị tỉnh 85065 37 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 85066 38 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 85067 39 Bảo hiểm xã hội tỉnh 85070 40 Cục Thuế 85078 41 Cục Hải quan 85079 42 Cục Thống kê 85080 43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 85081 44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 85085 45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 85086 46 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 85087 47 Liên đoàn Lao động tỉnh 85088 48 Hội Nông dân tỉnh 85089 49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 85090 50 Tỉnh Đoàn 85091 51 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 85092 52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 85093

THÀNH PHỐ VĨNH LONG

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Vĩnh Long 85100 2 Thành ủy 85101 3 Hội đồng nhân dân 85102 4 Ủy ban nhân dân 85103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85104 6 Phường 1 85106 7 Phường 5 85107 8 Phường 4 85108 9 Phường 3 85109 10 Phường 2 85110 11 Phường 9 85111 12 Phường 8 85112 13 Xã Trường An 85113 14 Xã Tân Ngãi 85114 15 Xã Tân Hòa 85115 16 Xã Tân Hội 85116 17 Bưu Cục Phát Vĩnh Long 85150 18 Bưu Cục KHL Vĩnh Long 85151 19 Bưu Cục Nguyên Huệ 85152 20 Bưu Cục Phước Thọ 85153 21 Bưu Cục Tân Ngãi 85154 22 Bưu Cục Mỹ Phú 85155 23 Bưu Cục Hệ 1 Vĩnh Long 85199

HUYỆN LONG HỒ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Long Hồ 85200 2 Huyện ủy 85201 3 Hội đồng nhân dân 85202 4 Ủy ban nhân dân 85203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85204 6 Thị trấn Long Hồ 85206 7 Xã Thanh Đức 85207 8 Xã Bình Hòa Phước 85208 9 Xã Đồng Phú 85209 10 Xã Hòa Ninh 85210 11 Xã An Bình 85211 12 Xã Long Phước 85212 13 Xã Phước Hậu 85213 14 Xã Tân Hạnh 85214 15 Xã Thạnh Quới 85215 16 Xã Phú Quới 85216 17 Xã Hòa Phú 85217 18 Xã Lộc Hòa 85218 19 Xã Phú Đức 85219 20 Xã Long An 85220 21 Bưu Cục Phát Long Hồ 85250 22 Bưu Cục KCN Hoà Phú 85251

HUYỆN TAM BÌNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tam Bình 85300 2 Huyện ủy 85301 3 Hội đồng nhân dân 85302 4 Ủy ban nhân dân 85303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85304 6 Thị trấn Tam Bình 85306 7 Xã Tường Lộc 85307 8 Xã Hòa Hiệp 85308 9 Xã Hòa Thạnh 85309 10 Xã Hoà Lộc 85310 11 Xã Hậu Lộc 85311 12 Xã Tân Lộc 85312 13 Xã Phú Lộc 85313 14 Xã Song Phú 85314 15 Xã Phú Thịnh 85315 16 Xã Tân Phú 85316 17 Xã Long Phú 85317 18 Xã Mỹ Lộc 85318 19 Xã Mỹ Thạnh Trung 85319 20 Xã Loan Mỹ 85320 21 Xã Ngãi Tứ 85321 22 Xã Bình Ninh 85322 23 Bưu Cục Phát Tam Bình 85350 24 Bưu Cục Ba Càng 85351 25 Bưu Cục Mỹ Lộc 85352

HUYỆN BÌNH TÂN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bình Tân 85400 2 Huyện ủy 85401 3 Hội đồng nhân dân 85402 4 Ủy ban nhân dân 85403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85404 6 Xã Tân Quới 85406 7 Xã Thành Lợi 85407 8 Xã Mỹ Thuận 85408 9 Xã Nguyên Văn Thảnh 85409 10 Xã Thành Trung 85410 11 Xã Thành Đông 85411 12 Xã Tân Thành 85412 13 Xã Tân Hưng 85413 14 Xã Tân Lược 85414 15 Xã Tân An Thạnh 85415 16 Xã Tân Bình 85416 17 Bưu Cục Phát Bình Tân 85450

THỊ XÃ BÌNH MINH

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Bình Minh 85500 2 Thị ủy 85501 3 Hội đồng nhân dân 85502 4 Ủy ban nhân dân 85503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85504 6 Phường Cái Vồn 85506 7 Phường Đông Thuận 85507 8 Xã Thuận An 85508 9 Phường Thành Phước 85509 10 Xã Mỹ Hòa 85510 11 Xã Đông Bình 85511 12 Xã Đông Thạnh 85512 13 Xã Đông Thành 85513 14 Bưu Cục Phát Bình Minh 85550

HUYỆN TRÀ ÔN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Trà Ôn 85600 2 Huyện ủy 85601 3 Hội đồng nhân dân 85602 4 Ủy ban nhân dân 85603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85604 6 Thị trấn Trà Ôn 85606 7 Xã Thiện Mỹ 85607 8 Xã Tích Thiện 85608 9 Xã Vĩnh Xuân 85609 10 Xã Tân Mỹ 85610 11 Xã Trà Côn 85611 12 Xã Thuận Thới 85612 13 Xã Hựu Thành 85613 14 Xã Thới Hòa 85614 15 Xã Hòa Bình 85615 16 Xã Xuân Hiệp 85616 17 Xã Nhơn Bình 85617 18 Xã Lục Sỹ Thành 85618 19 Xã Phú Thành 85619 20 Bưu Cục Phát Trà Ôn 85650 21 Bưu Cục Hựu Thành 85651

HUYỆN VŨNG LIÊM

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vũng Liêm 85700 2 Huyện ủy 85701 3 Hội đồng nhân dân 85702 4 Ủy ban nhân dân 85703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85704 6 Thị trấn Vũng Liêm 85706 7 Xã Trung Thành Tây 85707 8 Xã Quới An 85708 9 Xã Tân Quới Trung 85709 10 Xã Trung Chánh 85710 11 Xã Tân An Luông 85711 12 Xã Trung Hiệp 85712 13 Xã Trung Thành Đông 85713 14 Xã Trung Thành 85714 15 Xã Trung Hiếu 85715 16 Xã Hiếu Phụng 85716 17 Xã Hiếu Thuận 85717 18 Xã Trung An 85718 19 Xã Trung Ngãi 85719 20 Xã Trung Nghĩa 85720 21 Xã Thanh Bình 85721 22 Xã Quới Thiện 85722 23 Xã Hiếu Nhơn 85723 24 Xã Hiếu Thành 85724 25 Xã Hiếu Nghĩa 85725 26 Bưu Cục Phát Vũng Liêm 85750 27 Bưu Cục Tân An Luông 85751 28 Bưu Cục Hiếu Phụng 85752

HUYỆN MANG THÍT

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mang Thít 85800 2 Huyện ủy 85801 3 Hội đồng nhân dân 85802 4 Ủy ban nhân dân 85803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85804 6 Thị trấn Cái Nhum 85806 7 Xã Chánh An 85807 8 Xã An Phước 85808 9 Xã Mỹ Phước 85809 10 Xã Mỹ An 85810 11 Xã Long Mỹ 85811 12 Xã Hòa Tịnh 85812 13 Xã Nhơn Phú 85813 14 Xã Chánh Hội 85814 15 Xã Bình Phước 85815 16 Xã Tân An Hội 85816 17 Xã Tân Long 85817 18 Xã Tân Long Hội 85818 19 Bưu Cục Phát Mang Thít 85850

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button