Tra Cứu

Một bình khí oxygen chứa

5.3. Một bình khí oxygen chứa

A. các phân tử $O_{2}$

B. các nguyên tử oxygen riêng rẽ không liên kết với nhau.

C. một đại phân tử khổng lồ chứa rất nhiều nguyên tử oxygen.

D. một phân tử $O_{2}$

  • A. các phân tử $O_{2}$

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button