Tra Cứu

Muối ăn chứa hai nguyên tố hoá học là natri và chlorine. Trong hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố natri và chlorine có lần lượt 11 và 17 proton. Số electron trong các lớp của vỏ nguyên tử natri và chlorine, viết từ lớp trong ra lớp ngoài, lần lượt là

2.22. Muối ăn chứa hai nguyên tố hoá học là natri và chlorine. Trong hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố natri và chlorine có lần lượt 11 và 17 proton. Số electron trong các lớp của vỏ nguyên tử natri và chlorine, viết từ lớp trong ra lớp ngoài, lần lượt là

A. 2,9 và 2, 10, 5.

B. 2, 9 và 2,8, 7.

C.2,8,1 và 2,8,7.

D.2,8, 1 và 2, 8, 5.

– Nguyên tử natri có số electron = số proton = 11.

– Lớp electron bên trong gần hạt nhân có 2 electron, lớp tiếp theo có 8 electron.

– Lớp ngoài cùng có: 11 – 8 – 2 = 1 electron.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button