Tra Cứu

Nêu một số ví dụ chứng tỏ sóng âm lan truyền được trong

12.6. Nêu một số ví dụ chứng tỏ sóng âm lan truyền được trong

a) chất rắn.

b) chất lỏng.

a) Một số ví dụ chứng tỏ sóng âm lan truyền được trong chất rắn: Ta nghe được tiếng gõ vào mặt tường khi áp tai vào mặt bên kia của một bức tường, ta nghe được tiếng động tàu hoả từ rất xa khi áp tai xuống đường ray, …

b) Một số ví dụ chứng tỏ sóng âm lan truyền được trong chất lỏng: Ta nghe được tiếng ùng ục bên tai khi lặn dưới nước, cá nuôi trong ao nghe tiếng vỗ tay và tập trung lại khu vực nhận thức ăn, …

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button