Tra Cứu

Nêu những đặc điểm của sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển.

Câu 2: SGK Vật lí 12 – Trang 115:

Nêu những đặc điểm của sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển.

Những đặc điểm của sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển:

  • Các phân tử không khí hấp thụ mạnh sóng dài, sóng trung, sóng cực ngắn.
  • Không khí nói chung cũng hấp thụ mạnh sóng ngắn. Tuy  nhiên trong vùng tương đối hẹp các sóng có bước sóng ngắn hầu như không bị hấp thụ.
  • Các sóng ngắn phản xạ tốt trong các môi trường được coi như dẫn điện tốt như: tầng điện li, mặt đất, mặt nước biển, … Do đó, các sóng ngắn có thể truyền đi rất xa trên mặt đất.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button