Tra Cứu

Nêu tác dụng của các hình ảnh so sánh có trong bài thơ ở bài tập 1. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

2. Nêu tác dụng của các hình ảnh so sánh có trong bài thơ ở bài tập 1.

– Làm cho câu thơ thêm gợi hình, gợi cảm, hấp dẫn, lôi cuốn người đọc

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button